vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
 
Er zijn verschillende planeetconjuncties die met een eigen regelmaat steeds opnieuw voorkomen. Eén daarvan is de Zon-Mars-Uranus conjunctie.
Deze conjunctie komt elke 19 tot 21 jaar voor.
De regelmaat van Mars maakt dat de conjunctie een enkele keer verspringt, in 1855-1857 en in 2011-2013. In die jaren vindt de conjunctie tweemaal plaats, eerst als ingaande conjunctie met Uranus, daarna als uitgaande conjunctie.
 
In onderstaand schema hebben we deze conjunctie geplaatst tussen een aantal andere planeetconjuncties.
 
 
 
 
In bepaalde jaren vallen verschillende conjuncties samen:
 
- in 1855   Zon-Mars-Uranus    met    Zon-Mars-Pluto
- in 1897   Zon-Mars-Uranus    met    Zon-Mars-Saturnus
- in 1974   Zon-Mars-Uranus    met    Zon-Mars-Pluto
- in 2011   Zon-Mars-Uranus    met    Jupiter-Uranus
- in 2030   Zon-Mars-Uranus    met    Zon-Mars-Saturnus
 
Deze Zon-Mars-Uranus conjuncties worden dan gekleurd door andere planeetkwaliteiten, zijn als zodanig niet echt geschikt om de kwaliteit ervan te onderzoeken, daarvoor is de complexiteit te groot.

Er is ook een Zon-Mars-Uranus die samenvalt met een Zonsverduistering. Dat vindt plaats in 1953. Het wordt hieronder verder uitgewerkt.
 
In 1876 is er een Zon-Mars-Uranus conjunctie die los staat van andere planeetconjuncties, én deze conjunctie is heel nauw, d.w.z. het vindt plaats op een en dezelfde dag, nl. 12 augustus 1876.
In andere conjuncties zijn de afzonderlijke conjuncties, Zon-Mars, Zon-Uranus en Mars-Uranus verspreid over een of twee weken.
 
bijv.     7 - 17 mei1855    Zon-Mars-Uranus    16 - 17 Stier
           6 - 16 mei 1857    Zon-Mars-Uranus     24 - 25 Stier
        12 augustus 1876    Zon-Mars-Uranus            21 Leeuw
       21 november 1897    Zon-Mars-Uranus            29 Schorpioen
    1 - 15 februari 1915    Zon-Mars-Uranus     11 - 12 Waterman
 
 
 
                 Zon-Mars-Uranus
                                   van 12 augustus 1876
 
We laten de Zon-Mars-Uranus conjunctie van 12 augustus 1876 zien, zoals deze voorkomt bij verschillende mensen.
 
 
 
 
In bovenstaand schema hebben we de tijdsbanen van vier verschillende mensen afgebeeld, de schrijver Aart van der Leeuw, de beeldhouwer Julio Gonzalez, de komponist Manuel de Falla, en de schilder Kees van Dongen.
Het eerste deel (grijs) is de prenatale ontwikkeling, de geboortedatum (blauw) wordt gevolgd door de zgn. progressies (zwart). De leeftijden die ermee corresponderen staan ernaast aangegeven.
De verschillende tijdsbanen staan afgesteld op de datum van de  Zon-Mars-Uranus conjunctie (rood). De conjunctie vindt bij de eerste plaats in zijn progressieve ontwikkeling, bij de anderen in de prenatale ontwikkeling.
Omdat er veel meer personen in dit tijdsbestek zijn geboren, nemen we een aantal van deze personen in de onderstaande uitwerking op.
 
Aart van der Leeuw, schrijver
   geboren: 23 juni 1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 50 jaar = 1926
   hij schrijft in dat jaar: "Ik en mijn speelman"
   Het verhaal gaat over een jong Frans edelman, voorbestemd om te
   trouwen met een jonkvrouwe, Mathilde d'Almonde.
   De hoofdfiguur, Claude de Lingendres, maakt zich los van traditie,
   afkomst, en sociale verplichtingen, en vindt uiteindelijk de echte,
   ware liefde. Het verhaal kent een verrassend slot.
 
Maksim Litvinov, revolutionair
   geboren: 17 juli 1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 26 jaar = 1902
   wordt in dat jaar, 1902,  gevangen genomen en weet te ontsnappen.
 
Matahari
   geboren: 7 augustus 1876
   heeft deze conjunctie in haar geboortehoroskoop, speelt dus een door-
   lopende rol in haar leven.
 
Julio Gonzalez, beeldhouwer
   geboren: 21 september 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 60 jaar = 1936
   maakt het beeld "Montserrat" naar anleiding van de Spaanse burger-
   oorlog. Het stelt een vrouw voor, een boerin, met op haar arm een kind
   als een soort schild, en in haar rechterhand een sikkel. Het hoofd is
   opgeheven, en ze doet een stap naar voren, strijdbaar als ze is.
   Het beeld is uitgevoerd in ijzer, gedreven en gelast.
 
Manuel de Falla, komponist
   geboren: 23 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 44 jaar = 1920
   maakt rond deze tijd zijn beste werken.
   Van 1914 tot 1921 woonde De Falla in Madrid en maakte zijn bekendste
   werken, 1921: Noches en los jardines de Espana, 1915: El amor brujo,
   1917: El corregidor y la molinera, dat na een bewerking bekend werd
   als El sombrero de tres picos. Het laatste stuk werd voor het eerst uit-
   gevoerd, in 1919, in Londen, geproduceerd door Serge Diaghilev, en
   met kostuums en decors van Pablo Picasso.
   (wordt uitgewerkt op www.astropeople.punt.nl )
 
Bart van der Leck, schilder
   geboren: 26 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 43 jaar = 1919
   mede-oprichter van "De Stijl", maakt zich weer los, gaat zijn eigen weg.
 
Marinetti, dichter
   geboren: 22 december 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 36 jaar = 1912
   is gangmaker in de beweging van het "Futurisme".
 
Kees van Dongen, schilder
   geboren: 26 januari 1877
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 27 jaar = 1904
   maakt zijn expressieve schilderijen, die op de tentoonstelling worden
   gekenmerkt als "fauvistisch".
 
Edgar Cayce, helderziende
   geboren: 18 maart1877
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 14 jaar = 1890
   wordt zich voor het eerst bewust van zijn helderziende vermogens.
   (wordt uitgewerkt op www.astropeople.punt.nl )
 
 
Deze lange reeks van heel verschillende mensen, met eenzelfde planeet-
conjunctie van Zon, Mars en Uranus, toont typische kwaliteiten die bij
Uranus horen:
   - expressieve uitingen
   - plotselinge gebeurtenissen
   - besluiten, knopen doorhakken, vrij willen zijn
   - bewust worden, ontdekken.
 
 
 
............. onderstaande conjuncties worden nog uitgewerkt ............
 
 
 
          Zon-Mars-Uranus-Saturnus
                                 van 21 november 1897
 
 
21NOV1897 ZON conjunct MARS conjunct URANUS
25NOV1897 ZON conjunct SATURNUS
 
 
 
 
                Zon-Mars-Uranus
                               van 3 tot 9 februari 1917
 
03FEB1917 MARS conjunct URANUS
09FEB1917 ZON conjunct URANUS
 
 
 
 
                Zon-Mars-Uranus
                               van 14 tot 19 april 1934
 
14APR1934 ZON conjunct MARS
18APR1934 ZON conjunct URANUS
19APR1934 MARS conjunct URANUS
 
 
 
 
                Zon-Mars-Uranus
                                  van 8 tot 12 juli 1953
 
 
In het jaar 1953 zien we een aantal interessante personen optreden, waarbij de eersten de Zon-Mars-Uranus conjunctie hebben in de progressies, gevolgd door een aantal met de conjunctie in de geboortehoroskoop en de laatsten hebben de conjunctie in de prenatale ontwikkeling.
Van deze genoemde personen zijn de biografische gegevens openbaar. Naast deze voorbeelden hebben we nog een 6tal personen, met dezelfde planeetaspekten, maar zonder algemene, voor iedereen toegankelijke informatie.
 
1953-04-11 Guy Verhofstadt, Belgisch politicus
1953-06-11 José Bové, Franse milieu-activist
1953-06-17 arbeidersopstand in de voormalige DDR
 
1953-07-08 Zon conjunct Mars
1953-07-11 ZONSVERDUISTERING
1953-07-11 Zon conjunct Uranus
1953-07-12 Mars conjunct Uranus
1953-07-15 Jean Bertrand Aristide, oud-president van Haïti

1953-07-19 Shoichi Nakagawa, Japans politicus
 
1953-07-26 MAANSVERDUISTERING

1953-08-03 Marlene Dumas, conceptueel kunstenaar, schilder
1953-08-09 ZONSVERDUISTERING
1953-08-14 James Horner, componist
 
1953-09-02 John Zorn, musicus, componist

1953-11-14 Dominique Villepin, oud-minister van Buitenlandse Zaken, Frankrijk
1953-11-23 Francis Cabrel, chansonnier

 
 
José Bové en Francis Cabrel
 
Als eerste voorbeeld hebben we twee personen uitgeschreven in een tabel, waarin de opeenvolging van planeetaspekten te zien is in de prenatale ontwikkeling van de een en in de progressies van de ander.
We zien de prenatale ontwikkeling (in het grijs), de geboortedatum (in het blauw), en de progressies (in het zwart). De Zon-Mars-Uranus conjunctie in het rood
 
 
 
Nu is het meest interessante van dit tweetal, dat zij elkaar zijn tegengekomen in een periode dat er in Frankrijk een protestbeweging op gang kwam, dat zich keerde tegen het voornemen om een militair oefenterrein aan te leggen in een natuurgebied in het zuiden van Frankrijk.
José Bové was een milieu-activist, die schapen ging houden in dat natuurgebied. Hij was één van de gangmakers, met een Zon-Maan-Mars conjunctie als geboortestand en een Zon-Mars-Uranus in zijn progressies. Er werden protestbijeenkomsten gehouden in het natuurgebied, waar heel veel mensen aan deelnamen.
José Bové nodigde Francis Cabrel uit om op die bijeenkomsten te komen zingen. Cabrel stond bekend als de 'Franse Bob Dylan', vanwege zijn maatschappij-kritische teksten.
Francis Cabrel kwam José Bové tegen op het moment dat de datum in zijn eigen prenatale ontwikkeling overeenkwam met de geboortedatum van Bové. In de jaren die volgden beleefden ze samen de conjunctie tussen Zon, Mars en Uranus, de één in zijn progressies, de ander in zijn prenatale ontwikkeling.
 
Dit fenomeen, waarin planeetstanden in de prenatale ontwikkeling van de één overeenkomen met de progressies van de ander, hebben we vele malen gezien bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen trokken als dikke vrienden/vriendinnen met elkaar op, deelden alle 'lief en leed' met elkaar, ook zelfs na het verlaten van de school bleef die vriendschap voortbestaan.
 
In de kunst hebben we een heel interessant voorbeeld in het tweetal Picasso en Braque. Als beide kunstenaars elkaar tegenkomen en daaropvolgend samen het kubisme  ontwikkelen, hebben zij ook overeenkomsten in planeetstanden. De data in de prenatale ontwikkeling van Barque kwamen overeen met de progressies van Picasso.
 
 
 
 
Jean Bertrand Aristide en Dominique Villepin
 
Het tweede voorbeeld zien we hieronder. Het zijn Jean Bertrand Aristide, oud-president van Haïti, en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Dominique Villepin.
 
Aristide is geboren met een Zon uitgaand conjunct Mars/Uranus. Opgeleid als priester, kiest hij voor de armen van Haïti, en uitte in 1985 kritiek op Jean-Claude Duvalier, president van Haïti, die zijn land dictatoriaal regeerde. Aristide nam deel aan de protestbeweging in de hoofdstad Port-au-Prince.
In 1986 werd Duvalier gedwongen af te treden, en ontvluchtte het land.
Pas in 1990 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden. Aristide stelde zich verkiesbaar. Hij werd met een meerderheid gekozen, maar moest in 1991, na een militaire coup, het land alweer ontvluchten.
Op 15 oktober 1994 keerde hij terug.
In 1995 was zijn ambtstermijn verstreken, en trad hij af.
In het jaar 2000 kwam hij opnieuw aan de macht. Zijn bestuur van het land had inmiddels zelf dictatoriale trekken gekregen. Protesten bleven dan ook niet uit. Internationale druk om af te treden nam toe.
Uiteindelijk lukte het Frankrijk, in de persoon van Dominique Villepin, minister van Buitenlandse Zaken, om Arisitide zover te krijgen dat hij aftrad en het land verliet.
Arisitide zegt daar zelf over, dat hij werd ontvoerd.
 
Kijken we naar de planeetaspekten van zowel Aristide als Villepin, dan zien we een samenvallen van een Mars conjunct Pluto voor het jaar 2004. Bij Aristide in de progressies, voor Villepin in de prenatale ontwikkeling.
Voor Arisitide is dat 'de harde hand' waarmee hij regeerde.
Voor de internationale gemeenschap, in de persoon van Villepin, is dat 'de druk' op Aristide om af te treden, misschien zelfs 'het afzetten' van de president van Haïti, door hem te 'ontvoeren'.
 
We zien in onderstaande tabel de prenatale ontwikkeling (in het grijs), de geboortedatun (in het blauw), de progressies ( in het zwart), en de Zon-Mars-Uranus conjunctie in het rood.
 
 
 
 
 
Beide bovengenoemde voorbeelden tonen aan dat er overeenkomsten kunnen voorkomen tussen planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling van de één en de progressies van de ander.
De twee 'tijdsbanen' grijpen als het ware 'in elkaar', en lopen even synchroon in de ontwikkelingen van die tijd.
Het toont tevens het belang van de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens.
 
 
 
           Zon-Mars-Pluto-Uranus
                              van 14 tot 25 oktober 1974
 
22SEP1974 MARS conjunct PLUTO
30SEP1974 ZON conjunct PLUTO
 
14OKT1974 ZON conjunct MARS
 
21OKT1974 ZON conjunct URANUS
25OKT1974 MARS conjunct URANUS
 
 
 
 
                Zon-Mars-Uranus
                van 27 december 1993 tot 18 januari 1994
 
27DEC1993 ZON conjunct MARS
12JAN1994 ZON conjunct URANUS
18JAN1994 MARS conjunct URANUS
 
 
 
 
          Zon-Mars-Uranus-Jupiter
                            van 4 februari tot 3 april 2011
 
04JAN2011 JUPITER conjunct URANUS
04FEB2011 ZON conjunct MARS
21MRT2011 ZON conjunct URANUS
03APR2011 MARS conjunct URANUS
06APR2011 ZON conjunct JUPITER
01MEI2011 MARS conjunct JUPITER
 
 
 
 
                Zon-Mars-Uranus
                            van 22 maart tot 18 april 2013
 
22MRT2013 MARS conjunct URANUS
29MRT2913 ZON conjunct URANUS
18APR2013 ZON conjunct MARS
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl