vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
De Franse psycholoog en statisticus Michel Gauquelin heeft met behulp van statistisch onderzoek elementen van de astrologie onderzocht. Hij kwam daarin tot de ontdekking dat er een verband bestaat tussen de makrokosmische planeetstanden en de mikrokosmische mens. Zijn onderzoek naar planeetaspekten bij topsporters leverde een duidelijk bewijs van Mars op de Ascendant en op de Midhemel. Dit onderzoek is bekend geworden als het "Mars-effect". Wij hebben dit "Mars-effect" onderzocht bij de voetballers die deelnamen aan het EK Voetbal 2012.
 
Michel Gauquelin
 
Gauquelin kwam al vroeg met astrologie in aanraking. Zijn vader hield zich bezig met astrologie. Gauquelin kon een geboortehoroskoop berekenen toe hij 10 was, en zijn astrologische voorspellingen leverden hem op school de bijnaam op van Nostradamus.
 
Na psychologie en statistiek te hebben gestudeerd aan de Sorbonne, besteedde hij zijn leven aan het leveren van een bewijs van de geldigheid van beginselen van de astrologie.
Gauquelin bestudeerde meer dan 60.000 geboortedata. Hij ging daarbij uit van verschillende beroepsgroepen.
 
 
Het Mars-effect
 
Het meest bekende resultaat van Gauquelin's studies was het zgn. "Mars-effect". Hierin lijkt er een verband te zijn tussen het opkomen en culmineren van de planeet Mars bij topatleten. Het is het wetenschappelijke bewijs voor een astrologisch verband dat bestaat tussen de positie van bepaalde hemellichamen en het leven van mensen.
 
 
                                 
                                                           Mars-effect, de plaats van Mars in de horoskoop van topatleten
 
 
In bovenstaande figuur wordt Mars weergegeven in de twaalf sectoren van een horoskoopfiguur van topsporters. Daarin valt op dat Mars het meest voorkomt als hij rijzend is, dus net boven de horizon (links) op de Ascendant. Als tweede plek, komt de Midhemel voor, waarin Mars culmineert. Michel Gauquelin heeft na deze eerste ontdekkingen zijn onderzoek op uitgebreide schaal voortgezet.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dit Mars-effect zien we ook terug in het voorkomen van Mars-aspekten bij aardbevingen. We laten de daar afgebeelde figuur hier nog een keer zien, en we zien de overeenkomsten met de figuur van Gauquelin.
 
 
                                            
 
 
 
In juni/juli 2000 vondt een reeks van 70 aardbevingen plaats in de buurt van het eiland Honshu, bij Japan. In die periode stonden de Zon en Mars conjunct en bovenstaande figuur laat zien waar Mars stond aan de hemel. In deze figuur is dat vooral bovenin.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
De Franse astroloog Lasson
 
Aanleiding voor Gauquelin was het boek van de Franse astroloog Lasson, die daarin statistische gegevens had verzameld over planeten in huizen en het verband dat deze mogelijk hadden met beroepen.
 
Lasson had vastgesteld dat Mars-aspekten met de Ascendant/Descendant meer dan gemiddeld voorkwamen bij 134 politici, Venus-aspekten met de Ascendant van 190 kunstenaars, en Mercurius-aspekten met de Ascendant/Descendant van 209 acteurs en schrijvers.
 
 
Statistisch onderzoek
 
Gauquelin besloot dit voorbeeld te volgen. Gauquelin stelde daarop een testgroep samen van 576 hoogleraren. De uitslag was: dat de planeten Mars en Saturnus meer dan gemiddeld voorkwamen op de Ascendant en Midhemel. Hij herhaalde het experiment met 502 bekende artsen, en opnieuw waren dezelfde planeten uitermate sterk vertegenwoordigd in dezelfde sectoren van de horoskoop.
 
Gauquelin publiceerde zijn resultaten in zijn verschillende boeken:
1955   L'Influence des Astres
1957   Méthodes pour étudier la répartition des astres dans le mouvement
           diurne.
1960   Les Hommes et les Astres
 
De statistische observaties van Gauquelin maakten veel los in de wetenschappelijke wereld. Gauquelin heeft zijn resultaten laten verifiëren door een Belgische wetenschappelijke commissie, die tot de conclusie kwam , dat het opstellen van het experimentele protocol, de berekeningen en de statistiek, op een juiste manier waren uitgevoerd. Toch verwierp deze commissie de interpretatie van Gauquelin.
 
Er waren ook woorden van kritiek op de selectie die Gauquelin zou hebben toegepast om te komen tot zijn resultaten.
 
Vanuit astrologische hoek had men ook kritiek op de gevonden resultaten. Men had eerder verwacht planeten meer dan gemiddeld aan te kunnen treffen in sector 12 (= 1ste huis, net onder de Ascendant = persoonlijkheid) en in sector 3 (= 10de huis = sociale positie, beroep), dat in tegenstelling tot Gauquelins bevindingen, waarin de sectoren 1 en 4 vaker voorkwamen, overeenkomend met het 12de en 9de huis, die in de astrologische traditie niet bepaald bekend staan om de versterking van de maatschappelijke positie.
 
Dit laatste kunnen we verklaren. Als planeten in de sectoren 1 en 4 staan zullen ze zich gedurende de levensloop progressief verplaatsen naar de sectoren 12 en 3.
Een geboortestand van planeten is weliswaar belangrijk, maar veel sprekender is de progressie van die planeten. Een mens wordt toch niet in een beroepsgroep geboren, dat moet hij eerder zelf ontwikkelen.
 
Invloed van Gauquelin
 
Het werk van Gauquelin is een begin van een wetenschappelijke benadering van astrologie. Françoise Schneider-Gauquelin, André Barbault, Hervé Delboy, Didier Castille, Ken Irving  hebben de werkwijze van Gauquelin verder uitgewerkt. Gauquelin bleef kritisch naar algemeen aanvaarde aannames in de astrologie. Zo heeft hij de tekens van de Dierenriem uitgebreid getest, maar vond daarin geen belangrijke resultaten. Zijn onderzoek naar de "diurnale" cyclus, gerelateerd aan astrologische Huizen, leverde aannemelijk betere resultaten. We zullen daarvan enkele voorbeelden hieronder laten zien.
 
 
               De diurnale cyclus
 
De diurnale cyclus wil niet anders zeggen dan de beweging van een planeet gedurende 24 uur. Dat levert een 'dagboog' en een 'nachtboog' op. Gauquelin legt dat uit in zijn boeken. Hij neemt daarbij als voorbeeld de planeet Mars in zijn dagbeweging op 24 mei 1956 in Parijs. Mars komt op om 0.44 uur, culmineert op 5.33 uur en gaat vervolgens onder om10.22 uur.
Mars is daarbij 9.38 uur boven de horizon = 578 minuten.
Mars is daaaropvolgend 14.22 uur onder de horizon = 862 minuten
Onderstaande figuur maakt dat nog eens zichtbaar.
 
 
                                   
 
 
De dag- en de nachtboog worden vervolgens verdeeld in 12 sectoren. Theoretisch gezien zou een planeet evenveel moeten voorkomen in alle twaalf de sectoren. De werkelijkheid blijkt anders te zijn. Planeten vinden we meer dan gemiddeld terug in de sectoren 1 en 4. We gaan dat in een eerste voorbeeld, bij topsporters, laten zien.
 
 
 
                                  
 
 
 
 
                      Het Marseffect bij sporters
 
 
In zijn eerste onderzoek, gepubliceerd in 1955 in L'influence des Astres had Gauquelin 570 Franse sporters bestudeerd, waarin voor het eerst duidelijk werd dat Mars 'meer dan gemiddeld' voorkwam in de sectoren 1 en 4.
 
 
                                     
 
 
In 1960 breidde hij dit onderzoek uit naar ook sporters uit andere Europese landen, Italië, Duitsland, Nederland en België. Dit onderzoek van opnieuw 915 buitenlandse sporters bevestigde zijn eerder uitkomsten.
 
 
                                      
 
 
We laten bovenstaande aantallen samen zien in een figuur, waarin de plaats van Mars heel duidelijk 'meer dan gemiddeld' voorkomt in de sectoren 1 en 4.
 
 
 
                                  
 
 
 
 
Gauquelin in de praktijk, het EK Voetbal 2012
 
Dat het Mars-effect ook nu nog is vast te stellen, daarvoor hebben we gekeken naar topvoetballers in het EK 2012, dat gehouden is in Polen en Ukraïne.
 
Als voorbeeld plaatsen we het kosmogram van Christiano Ronaldo, met daarin Mars op de Ascendant. Dit voorbeeld lijkt de uitkomsten van Gauquelin te bevestigen, dat Mars meer dan gemiddeld voorkomt op de Ascendant en in de Midhemel bij topsporters.
 
 
 
                                
 
Omdat van de meeste topvoetballers de geboortegegevens zich beperken tot geboortejaar en -dag, en het uur meestal ontbreekt, hebben we  gekeken naar het chronologisch voorkomen van de 366 deelnemende voetballers in de respectievelijke jaren.
We bespreken dit onderzoek helemaal aan het einde van deze rubriek.
 
 
 
Verder onderzoek van Gauquelin
 
Deze resultaten hebben Gauquelin aangezet om zijn onderzoek voort te zetten. Hij onderzocht andere beroepsgroepen, als wetenschappers, artsen, militairen, politici, acteurs, schrijvers, kunstenaars, musici. Niet altijd was het de planeet Mars die meer dan gemiddeld voorkwam in de sectoren 1 en 4. In andere beroepsgroepen waren dat ook andere planeten.
 
Bij wetenschappers waren dat de planeten Mars en Saturnus.
Militairen lieten resultaten zien met Mars en Jupiter.
Politici gaven duidelijk meer dan gemiddeld resultaten met Jupiter.
Acteurs eveneens meer dan gemiddeld resultaat met Jupiter.
Kunstenaars lieten een heel ander beeld zien. We zullen dat later nog uitschrijven.
 
 
Tegen-onderzoek
 
In 1956, na de eerste resultaten van het onderzoek van Gauquelin, kwam M. Jean Porte, van het "Institut National de la Statistiques", met het volgende voorstel.
Men zou twee groepen sporters met elkaar moeten vergelijken. De eerste groep met de werkelijke data en de werkelijke uren. En een controlegroep met dezelfde data, maar met fictieve uren. M. Jean Porte verdeelde daarbij de dag in 18 sectoren. Onderstaande resultaten laten duidelijke verschillen zien.
 
 
                                     
 
 
Deze bovenstaande getallen laten zich in de onderstaande figuren zien.
 
 
                                      
 
 
We zien dat de 'fictieve uren' geen enkele, duidelijke uitslag geeft in een of andere sector. De fictieve, willekeurige uren geven dus geen enkele bewijs voor het 'meer dan gemiddeld' voorkomen van een planeet in welke sector dan ook. De 'werkelijke uren' laten een veel duidelijker beeld zien. Het toont het voorkomen van de planeet Mars in de sectoren 1 en 4.
 
 
 
Andere beroepsgroepen
 
Minder uitgebreid als hierboven tonen we nog enkele figuren met daarin de resultaten bij andere beroepsgroepen.
 
 
 
                              Wetenschappers
 
 
                              
 
 
 
                                    Militairen
 
 
                                 
 
 
 
                                      Politici
 
 
                                           
 
 
 
                                      Acteurs
 
 
                                         
 
 
In het onderzoek maakte Gauquelin nog een onderscheid in vedettes en andere acteurs, met een duidelijk verschil in plaatsing van de planeet Jupiter in de sectoren.
 
 
                                        
 
 
 
                                   Kunstenaars
 
De plaatsing van planeten in de verschillende sectoren bij kunstenaars liet een heel ander beeld zien.
We zullen dat hieronder nog verder uitschrijven.
 
........... wordt verder uitgewerkt ..............
 
 
 
                                        Musici
 
............. volgt nog ..............
 
 
 
 
 
                      " de Trots van Italië "
 
                                  
                                    Mario Balotelli, na zijn tweede doelpunt tegen Duitsland
 
 
 
Topvoetballers in het EK Voetbal 2012
 
In de onderstaande tabel zien we een overzicht van de 366 voetballers, die waren geselecteerd voor het Europees Kampioensschap Voetbal 2012, per land, op geboortejaar en -maand genoteerd
 
We hebben een onderscheid gemaakt in verdedigende en aanvallende spelers, in doelmannen, verdedigers, middenvelders, en spitsen, in Goalkeepers, Defenders, Midfielders en Forwards.
 
 
                                   jaar/DE/DU/EN/FR/GR/IRL/IT/KR/NL/PO/POR/RU/SP/TSJ/UKR/ZW
 
                                           
 
 
 
Het overgrote deel van de voetballers is geboren in de jaren 1981-1990. Ze zijn ogenschijnlijk gelijkmatig verdeeld over de jaren. Als we het onderscheid in aanvallers en verdedigers bekijken, zien we een groter aantal Forwards in de jaren 1983 en 1985. Als we vervolgens deze groep Forwards in het bijzonder gaan bekijken, zien we een opvallende groepering rond de data waarop Zon en Mercurius conjuncties maken met Mars. Dat laat zich hieronder zien, en we leggen het verder uit.
 
 
 
geboortedatum  Forwards             Land  deelname
                                                                score
                                                             voorzetten
--------------------------------------------------------------------------
 
25FEB1983   Eduardo                   KRO/F  3/0/0
 
21APR1983   Pawel Brozek           POL/F  2/0/0
03JUN1983  ZON conjunct MARS
06JUN1983  Michael Krohn-Dehli DEN/F  3/2/1   topscorer 8
 
02JUL1983   MERCURIUS conjunct MARS
06AUG1983  Robin van Persie      NED/F  3/1/0
12AUG1983  Klaas-Jan Huntelaar NED/F  3/0/0
 
18SEP1983   Kevin Doyle              IRL/F    2/0/0
20SEP1983  Jon Walters               IRL/F   3/0/
 
08NOV1983  Pavel Pogrebnyak     RUS/F  1/0/0
 
--------------------------------------------------------------------------
 
20MRT1984  Fernando Torres      SPA/F   5/3/     topscorer 1
 
23MEI1984   Hugo Almeida           POR/F  2/0/0
 
---------------------------------------------------------------------------
 
12JAN1985   Artem Milevskiy       UKR/F  3/0/0
 
02FEB1985   Silvestre Varela        POR/F  3/1/0
05FEB1985   Cristiano Ronaldo     POR/F  5/3/0   topscorer 6
21FEB1985   Giorgos Samaras       GRI/F   4/1/0
26FEB1985   Fernando Llorente    SPA/F  0/0/0
 
04JUN1985   Lukas Podolski          DTS/F  4/1/0
15JUN1985   MERCURIUS conjunct MARS
 
10JUL1985   Mario Gomez             DTS/F  5/3/1   topscorer 2
18JUL1985   ZON conjunct MARS
20JUL1985   Yevhen Seleznyov     UKR/F  0/0/0
 
04AUG1985   Nikos Liberopoulos   GRI/F  1/0/0
16AUG1985   retrograde MERCURIUS conjunct MARS
20AUG1985   Alvaro Negredo        SPA/F   2/0/
27AUG1985   Nikica Jelavic           KRO/F  3/1/0
04SEP1985    MERCURIUS conjunct MARS
 
24OKT1985   Wayne Rooney           ENG/F  2/1/0
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Dit overzicht van de jaren 1983, 1984 en 1985 laat, tussen de namen van de voetballers in, de planeetaspekten zien, de aspekten met Mars.
 
Voetballers die geboren zijn vóór een genoemde conjunctie hebben een progressieve Zon en/of Mercurius-conjunctie met Mars. Voetballers die erná zijn geboren hebben een progressieve Mars conjunct de Zon en/of Mercurius. 
 
Dat de topscorer van het EK 2012, Fernando Torres, juist niet geboren is in 1983 en 1985, maar in 1984, dat roept dan vragen op. Als we de geboortedatum 20 maart 1984 van Torres bekijken, dan zien we een Maan conjunct Mars. Hoogstwaarschijnlijk is hij geboren in de middag of avond en heeft hij mogelijk daardoor ook deze conjunctie op zijn Ascendant.
 
Er is nog een bijzonderheid te noemen. Er staan ook een aantal voetballers aangegeven in februari 1985, waar-
onder Cristiano Ronaldo. Deze spelers hebben niets te doen met de Zon/Mercurius conjuncties met Mars, verderop in dat jaar. Deze spelers hebben in hun prenatale ontwikkeling een conjunctie tussen Mars en Uranus, ook een niet misteverstane combinatie in het spelletje voetbal.
 
Een en ander kunnen we nog uitgebreider bekijken voor iedere individuele voetballer.
 
 
Topscorers
 
Als we de topscorers op een rijtje zetten:
 
                 naam/wedstrijden/minuten/goals/assists/geboortedatum/planeetaspekt
 
1   Fernando Torres     5    189    3    1    20MRT1984  Maan conj. Mars
2   Mario Gomez           5    282    3    1    10JUL1985   Zon conjunct Mars
3   Alan Dzagoev          3    253     3    0    17JUN1990  Maan conj. Mars
4   Mario Mandzukic     3    270    3    0    21MEI1986   Maan conj. Pluto
5   Mario Balotelli         6    421    3    0    12AUG1990   Maan conj. Mars
6   Cristiano Ronaldo    5    480    3    0    05FEB1985   Mars op de Asc.
7   David Silva              6    411    2    3    08JAN1986   Maan conj. Uranus
8   Michael Krohn-Dehli 3   270    2    1    06JUN1983   Zon conjunct Mars
9   Nicklas Bendtner     3    270    2    1    16JAN1988   Maan conj. Mars
10 Dimitris Salpingidis  4   307     2    1   18AUG1981   tr. Uranus - Mars
 
Van deze 10 voetballers hebben 8 van de 10 een aspekt met Mars.
Eén heeft een aspekt met Pluto
Eén ander heeft een aspekt met Uranus.
Dit is alles bij elkaar een opvallend resultaat.
 
 
Verdedigende spelers
 
In het bovenstaande overzicht zien we eveneens een tweetal jaren waarin opvallend veel 'doelmannen' geboren zijn. In 1981 waren dat er 6, en in 1982 zelfs 8, dat is boven het gemiddelde. Als we deze jaren op planeetaspekten bekijken zien we een interessant aspekt tussen Mars en Saturnus, en tevens conjuncties met Saturnus.
 
.....wordt op dit moment uitgewerkt ......
 
 
Individuele voetballers
 
De individuele voetballer kunnen we nog bekijken op zijn heel eigen planeetaspekten.
Daar zijn een aantal verschillende mogelijkheden:
 
voetballers met planeetaspekten op het moment van geboorte (horoskoop)
voetballers met progressieve planeetaspekten,
    progressieve Zon/Mercurius conjunct planeten als Mars, e.a.
    progressieve Mars conjunct Zon en andere planeten
voetballers met planeetaspekten in hun prenatale ontwikkeling
 
We geven van elk van deze mogelijkheden enkele voorbeelden.
 
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl