vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
 
 
 
 
In de loop van het onderzoek ben ik de kwaliteit van de planeet Uranus op verschillende manieren tegengekomen. Het laat zich het beste illustreren met de volgende voorbeelden:
 
 - een Mercurius/Zon conjunct Uranus (Picasso's "Guernica") bij verschillende kunstenaars
 - Uranus en het expressieve in de kunst
 - Uranus, planeet van verandering en vernieuwing
 - Uranus, in al zijn gradaties, van expressie tot provocatie tot zelfs revolutie
 - Zonsverduistering bij Uranus, 22 september 1968
 - Jupiter conjunct Uranus
 - Mars conjunct Uranus, Mick Jagger, Jim Morrison, Keith Richards, Joe Cocker,
 - Zon conjunct Mars conjunct Uranus, expressiever kan het niet.
 
 
Door één bepaalde planeet te bekijken op zijn uitwerking in het beeldend werk van de verschillende kunstenaars, kun je komen tot karakteristieken van vormgeven. Uranus is daar goed voorbeeld van.
In de individuele ontwikkeling bij kunstenaars zijn Uranus-aspekten altijd duidelijk aanwezig.
 
Als een aspect in de prenatale ontwikkeling voorkomt, dan heeft dit aspekt zijn invloed op een bepaalde tijd in de levensloop.
Het aspekt is vanaf dat moment "ontwikkeld" en als kwaliteit beschikbaar.
De gebruikte tijdsleutel "10 MAANomlopen (=27.5 dagen) = 275 dagen (gemiddelde zwangerschap) = 10 x 7 jaar = 70 jaar in de levensloop" laat zich heel gemakkelijk toepassen.
 
Een aspect in een geboortehoroskoop is voortdurend aanwezig. Je kunt het op elk moment gebruiken.
Het is te zien als een aanleg, een "talent", een gereedschap, een gegeven, een "don" zegt men in Frankrijk, dat wil zeggen: een geschenk, een gave, een eigenschap. Het is je 'gegeven', maar je moet er zelf wel iets mee doen.
 
Een aspect als 'progressie' zal zich uiten op het moment dat het aspect plaatsvindt. De gebruikte tijdsleutel is "elke volgende dag na de geboorte = 1 levensjaar", bijv. een 25ste dag na de geboorte zegt iets over het 25ste levensjaar.
 
 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Mercurius conjunct Zon conjunct Uranus - Guernica - Picasso
 
Hetzelfde aspekt, maar nu ook bij andere kunstenaars, geboren in hetzelfde jaar als Picasso
 
 
De Mercurius conjunct Zon conjunct Uranus had Picasso in zijn prenatale ontwikkeling toen hij de Guernica schilderde. We gaan kijken wat datzelfde aspekt teweeggebracht heeft bij andere kunstenaars.
 
Deze conjunctie tussen Mercurius, Zon en Uranus vond plaats op 3-6 september 1881. Deze datum komt voor in de prenatale onwikkeling van een onderstaand 6tal kunstenaars, Pablo Picasso, Leo Gestel, Jan Sluijters, Jan Bronner, Max Pechstein en George Braque.
Dit gegeven is een unieke gelegenheid om te zien welke betekenis dit aspekt heeft gehad in de biografische ontwikkeling van deze kunstenaars.
We kunnen zien of dat van invloed is geweest op de artistieke ontwikkeling van die kunstenaar, of dat het gespeeld heeft als invloed op het gewone leven, in de omstandigheden van die kunstenaar.
 
 
 
 
 
 
In bovenstaand overzicht zien we de prenatale ontwikkelingen van de 6 kunstenaars naast elkaar neergezet. De 'tijdsbanen' van de prenatale ontwikkelingen van de 6 kunstenaars zijn chronologisch naast elkaar neergezet.  
Het tijdsbestek komt overeen met 10 omlopen van de Maan, 10 maal 27.5 dag = 275 dagen, gelijk aan de gemiddelde tijd van een zwangerschap.
De 10 omlopen van de Maan in de prenatale ontwikkeling corresponderen met 10 x 7 jaar = 70 jaar in de daaropvolgende levensloop.
Met deze tijdsleutel, 275 dagen = 70 jaar, kunnen we tijdstippen in de prenatale ontwikkeling in verband brengen met de daaropvolgende levensjaren.
De overeenkomstige jaren staan in de tabel hierboven ernaast vermeld. (bijv. Picasso 1881-06-11=1916 )
 
De datum aan het eind, in het blauw, is de geboortedatum.
 
Horizontaal door alles heen lopen een aantal data, waarop bepaalde conjuncties plaatsvonden, welke bij Picasso zijn bekende stijlveranderingen hebben laten zien.
 
1881-04-22  ZON/SATURNUS/JUPITER            in de prenatale ontw. van Picasso, ontstaan Blauwe Periode
1881-05-19  VENUS/SATURNUS                        in de prenatale ontw. van Picasso, ontstaan van het Kubisme
1881-09-03/06  MERCURIUS/ZON/URANUS    in de prenatale ontw. van Picasso, schilderde de Guernica
1881-10-11  VENUS/URANUS                            in de prenatale ontw. van Picasso, ontstaan van keramiek
1881-10-25  geboortedatum Pablo Picasso
1881-11-22  geboortedatum Leo Gestel
1881-12-17  geboortedatum Jan Sluijters
1881-12-24  geboortedatum Jan Bronner
1881-12-31  geboortedatum Max pechstein
1882-05-13  geboortedatum Georges Braque
 
 
 
 
 
Vraagstelling
 
 
Welke betekenis heeft de Mercurius/Zon conjunct Uranus gehad bij de andere kunstenaars?
 
 
 
 
 
 
 
 
Picasso had al een hele ontwikkeling als kunstenaar doorgemaakt als hij in 1937, 56 jaar oud, een Mercurius/Zon/Uranus conjunctie kreeg in zijn prenatale ontwikkeling.
Het jaar 1937 is het jaar van het bombardement van het Spaanse plaatsje Guernica, in Spaans Baskenland, op 26 april 1937.
Picasso was in januari 1937 benaderd door de Republiekijnse regering om een muurschildering te maken voor het Spaanse paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Parijs in de zomer van 1937.
Toen op 26 april 1937 het stadje Guernica werd gebombardeerd, en de berichten verschenen in de Franse kranten, was dat voor Picasso een aanleiding om dit als onderwerp te nemen voor zijn muurschildering.
 
 
 
De fotografe Dora Maar was op 1 mei 1937 aanwezig in het atelier van Picasso, bij de eerste schetsen van het schilderij, en maakte in de dagen daarna nog verschillende opnames, waardoor het werkproces ook nu nog goed te volgen is, en uitgebreid beschreven op picasso.punt.nl
 
Het bijzondere van dit geheel is ook nog, dat het bombardement op Guernica plaatsvond met een Zon conjunct Uranus, op 26 april 1937.
 
 
 
 
 
Leo Gestel
 
Bij Leo Gestel vond de Mercurius/Zon conjunct Uranus plaats tijdens de prenatale ontwikkeling op een tijdstip dat correspondeerde met de periode rond 1929-1931. Het zijn de jaren waarin het leven van Gestel op zijn kop kwam te staan.
 
 
 
 
 
In de winter van 1929 brandde zijn atelier af, waarin op dat moment een groot aantal schilderijen stond, klaar voor een expositie. Alles ging verloren.
In de jaren die volgden werd zijn maagkwaal, waarmee hij al zo'n 10 jaar rondliep, zo ernstig dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Bij Gestel heeft deze conjunctie dus duidelijk géén betekenis gehad voor zijn artistieke ontwikkeling, zoals dat bij Picasso wel het geval was.
De enige overeenkomst tussen beide kunstenaars op dit punt is de heftige emotie die optrad, bij Gestel de brand en het verlies van al zijn werk, bij Picasso het verschrikkelijke gebeuren van een bombardement met alle gevolgen van brand, vernietiging van eigendommen, dood en ellende.
 
 
  
 
 
 
 
Jan Sluijters - "een ontketend schilderbeest"
 
Het leven van Sluijters heeft met de conjunctie tussen Mercurius/Zon en Uranus een beslissende wending genomen.
Deze conjunctie komt voor in de prenatale ontwikkeling op een tijdstip dat corresondeerde met het jaar 1924.
Sluijters was als schilder één van de meest vooruitstrevende kunstenaars van Nederland.
Hij was in dat jaar net vader geworden en wilde voor de zekerheid van een vast inkomen een docentschap aan de Rijksacademie in Amsterdam.
 
Jan Sluijters, zelfportret, 1924
 
Hij werd echter afgewezen omdat "een docentschap zijn kunstenaarsschap in de weg zou staan". De keuze die er voor hem gemaakt werd, maakte Sluijters met bovenstaand portret in één klap tot de zijne.
Het geruchtmakende portret uit 1924 gaf hem de naam 'een woest schilderbeest' te zijn. Het is een explosief schilderij. Hij was, zegt het schilderij in al zijn overdonderende kracht, vanaf dat moment alleen maar dit: schilder.
 
 
 
 
 
     
 
Jan Bronner
 
Bronner was een groot deel van zijn leven professor aan de Rijksacademie in Amsterdam. Onder zijn leiding zijn een groot aantal Nederlandse beeldhouwers opgeleid, als Mari Andriessen, Wessel Couzijn, Piet Esser, Charlotte van Pallandt, en anderen.
Het bekendste werk dat Bronner zelf heeft gemaakt is het 'Hildbrand-monument'.
 
Welke betekenis heeft nu de Mercurius/Zon conjunct Uranus gehad in het leven en werk van Bronner?
 
Dat was voor mij lange tijd een raadsel. Er is zo weinig biografisch materiaal voor handen om daar zicht op te krijgen. Toch is het me gelukt om een tekst onder ogen te krijgen waarin een periode rond 1923 beschreven stond.
In deze tekst staat dat Bronner, voor zijn tijd nog heel ongewoon, een huis in Frankrijk had gekocht, in 1923, in de omgeving van Chartres. Bronner was uitermate geboeid door de Gotiek, en door de Gotische beeldhouwkunst. In de zomermaanden verbleef hij hier lange tijd en kon zich verder verdiepen in het Gotische vormprincipe.
Zijn studenten zochten hem hier ook op. En zo ontstond er een uitwisseling van ideeën. Naar het schijnt is Bronner hier gekomen tot zijn eigen unieke vormentaal, dat hij 'architecturale beeldhouwkunst' noemde. En waarmee hij het Hildebrand-monument heeft vormgegeven.
 
Het Hildebrandt-monument staat tegenwoordig in het Museum de Fundatie in de tuinen van het Nijenhuis in Heino.
 
 
Het expressieve karakter van deze Mercurius/Zon conjunct Uranus is bij Bronner tot uiting gekomen in zijn unieke vormentaal. Maar deze vormentaal is wel erg strak, rechthoekig, 'architecturaal'. Het lijkt eerder door Saturnus bepaald dan door Uranus.
Als we in de prenatale ontwikkeling van Bronner kijken, zien we dat hij ook heel veel Saturnus-aspekten heeft gehad.
 
Bronner kreeg de opdracht voor het Hildebrand-monument in 1914, werkte er meer dan dertig jaar aan, en het werd uiteindelijk in 1962 geplaatst en onthuld.
 
 
 
 
 
 
 
Max Pechstein
 
Pechstein was de enige geschoolde kunstenaar in de Duitse kunstenaarsgroep Die Brücke. Pechstein sloot zich aan in het jaar 1906 en ontmoette er Kirchner en Heckel. Pechstein deed mee aan de Berliner Secession en de Neue Secession. In 1911 richtte hij het MUIM-institut op, Moderner Unterricht in Malerei. Dat viel samen met een Mars/Jupiter conjunctie in de prenatale ontwikkeling van Pechstein. 
Jupiter aspekten zien we heel vaak bij leraren, het maakt niet uit in welk vak.
 
Pechstein was 27 jaar oud, in 1908/1909, toen hij Lotte ontmoette. Zij was een model voor de beeldhouwer George Kolbe. Lotte was toen 16 jaar oud.
Lotte Kaprolat werd het model van Max Pechstein. Ze trouwden in 1911, en kregen een zoon in 1913.
 
 
 
        Charlotte en Max Pechstein in het jaar 1918
 
 
In 1923 scheidde Pechstein van zijn Lotte. Dat viel samen met de Zon/Mercurius conjunct Uranus in zijn prenatale ontwikkeling.
 
Het aspekt Venus conjunct Uranus in de prenatale ontwikkeling van Pechstein viel samen met het jaar 1933, waarin de schilderijen van Pechstein tot 'entartete Kunst' werden verklaard en in beslag genomen.
 
 
 
 
 
 
 
Braque heeft samen met Picasso het Kubisme ontwikkeld. We hebben dat al uitgebreid beschreven. Ook hebben we de speciale band tussen Picasso en Braque toegelicht. We hebben laten zien hoe de progressieve datum bij Picasso exakt samenviel met de datum in de prenatale ontwikkeling van Braque op het moment dat beide kunstenaars elkaar voor het eerst tegenkwamen in 1907. Waarna een jarenlange samenwerking ontstond en het kubisme gestalte kreeg.
 
Alle planeetaspekten die bij Picasso zo belangrijk zijn geweest komen bij Braque niet voor in zijn prenatale ontwikkeling, alleen de aspekten met Uranus wel. Deze aspekten vonden plaats als Braque nog maar jong is. De Zon/Mercurius conjunct Uranus kwam voor in de prenatale ontwikkeling van Braque, welk aspekt samenhing met het jaar 1888 toen hij nog maar 6 jaar oud was.
De Venus conjunct Uranus vond plaats op een tijdstip welk moment samenhing met de leeftijd van 15 jaar.
 
De vader van Georges Braque was een ambachtelijk schilder. Voor die tijd was dat een beroep waarin je niet alleen als huisschilder optrad, maar ook heel speciale technieken beheerstte. Zo werden er technieken toegepast waarmee marmers konden worden nagebootst, en meer van dat soort decoratie werk.
 
 
 
Georges Braque, 1906, Haven van La Ciotat
 
Ik kan mij voorstellen dat Braque, rondlopend in het atelier van zijn vader, op een bepaalde leeftijd het besluit nam om kunstschilder te worden. Dat kunnen we achteraf alleen nog maar gissen.
Vast staat wel dat in de ontwikkeling van het Kubisme, Braque er als eerste toe overging om bepaalde voorstellingselementen na te bootsten, zoals houtstrukturen. Dat was in de periode van het Synthetische Kubisme vanaf 1912. Picasso nam die technieken over.
 
 
 
Samenvattend 
 
Picasso schilderde met Zon/Mercurius/Uranus de Guernica, als reaktie op het bombardement op Guernica.
 
Leo Gestel  verloor met Zon/Mercurius/Uranus bij een brand in zijn atelier bijna al zijn werk.
 
Jan Sluijters gooide zich volledig op zijn schilderactiviteiten met Zon/Mercurius/Uranus.
 
Jan Bronner vond zijn eigen unieke vormentaal bij Zon/Mercurius/Uranus.
 
Max Pechstein scheidde van zijn vrouw Lotte bij Zon/Mercurius/Uranus.
 
George Braque, zijn besluit kunstschilder te worden.
 
In bovenstaande voorbeelden zien we hoe verschillend één bepaald aspekt kan uitwerken in wel heel verschillende levenslopen. Maar dat gebeurt wel met één gemeenschappelijke noemer, en dat noemen Uranus, dat staat voor heel veel verschillende uitingsmogelijkheden.
 
 
Reinhold Ebertin
 
Om een indruk te geven hoe zo'n aspekt beschreven staat in de astrologische literatuur, laten we een voorbeeld zien uit het boek "Kombinatie van Planeetinvloeden" van de kosmobioloog Ebertin.
 
 
 
Het werk van Ebertin is gebaseerd op waarnemingen. Zijn beschrijvingen zijn ook bepaald door zijn voorbeeldmateriaal.
Zo kunnen we ook mijn onderzoeksmateriaal beschouwen, dat sterk bepaald is door de vele voorbeelden uit de praktijk van de kunst, maar waar ook andere levensomstandigheden meetellen.
We zullen de link tussen de beschrijvingen van Ebertin en bovenstaande voorbeelden niet helemaal gaan toelichten.
Enkele algemene kenmerken van Uranus komen in alle voorbeelden voor, en dat zijn kenmerken als "originaliteit, vrijheidsliefde, hervormingen nastreven, veranderingen, vernieuwingen", maar ook kenmerken als "het plotselinge, opwinding, spanning, ongelukken". 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Uranus en de expressie in de kunst
 
Er zijn heel veel voorbeelden gevonden waarin de planeet Uranus zichtbaar wordt als een expressieve kwaliteit in vormen van kunst, niet alleen de beeldende kunst, maar ook in de muziek, en in de literatuur.
 
- Picasso, met het expressieve schilderij, de "Guernica", 1937
- Jan Sluijters, met zijn expressieve zelfportret uit het jaar 1924
- Edvard Munch, met zijn schilderij "De Schreeuw"
- Emil Nolde, met zijn late werken, de zgn. "ungemalte Bilder"
- Marino Marini, beeldhouwer, maakte expressieve ruiters te paard, rond 1951-53, met Zon/Uranus
 
Deze voorbeelden geven aan dat Uranus-aspekten een expressieve kunstvorm geeft.
 
In de muziek vinden we het zowel in de popmuziek als in de klassieke muziek.
 
- John Lennon,
- Jimi Hendrix
- Janis Joplin
- Mick Jagger
- Jim Morrison
 
- Igor Srawinsky, met Svadebka, De Dorpsbruiloft, gecomponeerd in 1919 bij een Mars conjunct Uranus.
- Claude Debussy, in zijn compositie Children's Corner, gemaakt bij een Mercurius conjunct Uranus.
 
In de literatuur zien de kwaliteit van Uranus in het werk van de Beat Generation.
 
- Allen Ginsberg
- William Burroughs
-
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------
 
 
 
 
Uranus, planeet van verandering en vernieuwing
 
- Van Gogh, begint omstreeks 1880-1881 met zijn werk als schilder,
- Kandinsky, in 1894, in zijn besluit schilder te worden,
- Matisse, in 1890, een begin maakt met tekenen en schilderen,
- Seurat, begint met 'n nieuwe manier van schilderen, het "divisionisme",
      en het oprichten van een Salon des Independants, in 1884
- de Dadaisten, met hun provocerende optredens in het Cabaret Voltaire.
 
Deze voorbeelden laten zien dat Uranus een drang geeft om te veranderen, keuzes maken, te vernieuwen, zelfs te provoceren.
De drang in veranderen zien we ook terug bij anderen,
 
- John Lennon, in 1970, als de Beatles worden opgeheven, bij een Zon conjunct Uranus.
 
 
 
 
 
--------------------------------------------
 
 
 
 
Uranus, van ontdekkingen naar expressie tot provocatie tot revolutie en zelfs terrorisme
 
De planeet Uranus is een expressieve planeet. Laat zich zien in talrijke voorbeelden.
 
Op 'astropeople.punt.nl'  hebben we ook ander voorbeelden van deze Uranus-aspekten gegeven,
 
- Galileo Galileï, richtte zijn teleskoop op de hemel, ontdekte maankraters, de schijngestalten van Venus, de manen bij Jupiter, en de ring van Saturnus,
- de chemicus Klaproth, ontdekte in 1789 het element Uranium!
- de Franse revolutie in 1789, met een Zon-Jupiter-Uranus conjunctie
- Champollion, ontcijferde het Egyptische hieroglyfenschrift,
- Allen Ginsberg, dichter, gedicht Howl, Beat-generation
- John Lennon, 1972, Primal Scream Therapie, de song "Mother",
- Jim Morrisson, met zijn provocerende optredens,
- Igor Strawinsky, 1919, het expressieve werk Svadebka, De Dorpsbruiloft
- Che Guevara, Cubaanse vrijheidstrijder
- de broers Said en Chérif Kouachi, in de Charlie Hebdo shooting, Parijs, 7 januari 2015. Said had een progressieve Maan conjunct Uranus radix, en Chérif een progressieve Uransu op zijn Zon radix (wordt op dit moment uitgewerkt).
 
In deze voorbeelden zien we naast de al genoemde drang tot expressie en provocatie, dat Uranus zichtbaar wordt in allerlei vormen van ontdekking, ontcijfering, en ook in vrijheidsdrang, zelfs revolutie.
 
 
 
 
--------------------------------------------
 
 
 
 
Zonsverduistering bij Uranus, 22 september 1968
 
Op 29 december 2013 kwam de Formule 1 coureur Michael Schumacher ten val tijdens een afdaling in de Franse Alpen. Hij raakte daarbij in coma. Zijn toestand is zorgwekkend.
Op 29 januari 2014 is een procedure gestart om Schumacher uit zijn kunstmatige in stand gehouden coma te halen. Deze procedure houdt in dat men om de paar dagen probeert om de patient uit dit coma te laten komen. Echter, "als je geen positieve signalen krijgt, wordt het zeer zorgelijk. Het feit dat hij nog niet ontwaakt is, duidt erop dat het letsel extreem ernstig is en dat een volledig herstel onwaarschijnlijk is." (NRC, 28 februari 2014).
Wij hebben dit voorval bekeken, en kunnen vaststellen dat het skiongeluk exakt plaatsvond met een Zonsverduistering bij Uranus in de prenatale ontwikkeling van Schumacher.
 
In ons onderzoek naar het verband tussen de mens en zijn makrokosmische elementen, als planeetaspekten, horoskoop, progressies, hebben we de betekenis van Zonsverduisteringen kunnen vaststellen als "existentiële veranderingen". We hebben daarvan inmiddels vele tientallen voorbeelden gevonden.
 
Deze "existentiële veranderingen" kunnen betekenen, een verandering van levensrichting, een verandering van beroep e.d., maar ook letterlijk een definitieve verandering in de zin van een overlijden.
 
Voorbeelden zijn te vinden in een artikel over Zonsverduisteringen, onderaan de tekst.
Het artikel beschrijft de Maanknopen, legt uit hoe dat astronomisch gezien werkt, en gaat uiteindelijk over voorbeelden waarin Zonsverduisteringen een rol hebben gespeeld, als bij Theo van Gogh, bij Antonie Kamerling, Jaap Hillenius, kunstschilder, en koning Albert van België (beiden geboren op dezelfde dag), Bob Dylan en met hem 6 andere personen met eenzelfde Zonsverduistering, de Dalai Lama, Carl Gustave Jung, e.a.
 
Zonsverduistering conjunct Uranus van 22 september 1968
 
De Zonsverduistering conjunct Uranus kunnen we in onderstaand overzicht laten zien, waarin de prenatale ontwikkelingen van Schumacher en Nederhorst naast elkaar zijn afgebeeld. 
De actrice Guusje Nederhorst heeft hetzelfde aspekt in haar prenatale ontwikkeling op een tijdstip dat zij aan borstkanker overleed, in 2004. In 2002, bij de geboorte van haar kind, werd deze ziekte geconstateerd. Guusje Nederhorst had op dat moment een Zon conjunct Pluto in haar prenatale otwikkeling.
 
 
 
 
Michael Schumacher heeft een indrukwekkende carriëre als Formule 1 coureur laten zien. In onderstaand overzicht maken we dat verder duidelijk. In zijn prenatale ontwikkeling zijn het vooral de vele Mars-aspekten die daar van invloed zijn geweest.
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------
 
 
 
Jupiter conjunct Uranus
 
Deze conjunctie komt elke 14 jaar voor en laat een vernieuwingsdrang zien, in de eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook op grotere schaal, zelfs op wereldschaal.
We geven daarvan een uitgebreide beschrijving in de Jupiter-Uranus cyclus.
Dit gegeven is heel actueel te zien geweest in de revolutionaire ontwikkelingen in de Arabische wereld, in Tunesië, Egypte, Libië en ook andere landen. Het is begonnen in januari 2011 in Tunesië, en sloeg over naar Egypte en naar Lybië.
De "Arabische Lente" voltrok zich in enkele weken, in Egypte duurde het maanden, en in Lybië nog langer, werd het zelfs een burgeroorlog. In Syrië is zo'n burgeroorlog nog steeds aan de gang, de situatie daar lijkt uitzichtloos. Verschillende groepen zijn daar met elkaar slaags geraakt. Was het eerst een oppositie tegen de regering van n Assad, nu zijn er ook andere strijdgroepen met islamitische doelstellingen.
 
We hebben ook enkele voorbeelden uit de geschiedenis, waarvan de Franse Revolutie van het jaar 1789 het meest bekend is. Deze revolutie had eenzelfde conjunctie van Jupiter met Uranus.
 
 
 
--------------------------------------------
drievoudige conjunctie tussen Mars en Uranus,
van Mick Jagger, tot Maquis.
 
In 1943 is er een drievoudige conjunctie tussen Mars en Uranus. Deze conjunctie treffen we aan bij een groot aantal mensen, waaronder een aantal spraakmakende popmusici, Mick Jagger, Jim Morrison, Keith Richards en Joe Cocker. Dit aspekt beschrijven we meer uitgebreid in een rubriek over Mars. De afzonderlijke muzikanten op hun eigen bovenstaande link.
 
 
 
In dit bovenstaande overzicht zien we de verschillende 'tijdsbanen' chronologisch naast elkaar neergezet. Rechts daarvan zien we de planeetaspekten die in deze periode plaatsvonden. Duidelijk wordt daarin dat deze planeetaspekten bij de vier personen op een heel eigen moment plaatsvinden in de eigen levensloop, de leeftijden en jaartallen staan ernaast vermeld.
 
In de periode september 1943 tot in 1944 wordt ook gekenmerkt door het opkomende verzet tegen de Duitse overheersing in Frankrijk. In de maanden voor D-Day werden in verschillende delen van Frankrijk verzetsgroepen geformeerd, die zich in de ontoegankelijke natuurgebieden verscholen hielden, en die het de Duitsers lastig maakten, met overvallen en hinderlagen.
 
 
 
 
--------------------------------------------
 
 
Zon conjunct Mars conjunct Uranus, expressiever kan het niet
 
In het onderzoek naar planeetkwaliteiten in de beeldende kunst is de drievoudige conjunctie tussen de Zon, Mars en Uranus een interessant gegeven gebleken.
De Zon conjunct Mars geeft aan de Uranus-kwaliteit een extra dynamisch karakter. We geven daarvan verschillende voorbeelden.
 
Deze conjunctie komt regelmatig om de 19-20-21 jaar voor. Om er een paar te noemen:
 
            7 - 17 mei1855     Zon - Mars - Uranus    16 - 17 Stier
           6 - 16 mei 1857     Zon - Mars - Uranus    24 - 25 Stier
        12 augustus 1876     Zon - Mars - Uranus           21 Leeuw
       21 november 1897     Zon - Mars - Uranus          29 Schorpioen
    1 - 15 februari 1915     Zon - Mars - Uranus    11 -12 Waterman
      3 - 9 februari 1917     Zon - Mars - Uranus          19 Waterman
       14 - 19 april 1934      Zon - Mars - Uranus   23 - 27 Ram
           8 - 12 juli 1953      Zon - Mars - Uranus    17 -19 Kreeft
     4 - 25 oktober 1974     Zon - Mars - Uranus   21 - 28 Weegschaal
    12 - 18 januari 1994     Zon - Mars - Uranus          22 Steenbok
      22 - 29 maart 2013     Zon - Mars - Uranus            8 Ram
 
In de regelmaat zit een kleine onregelmatigheid, veroorzaakt door de grillige loop van de planeet Mars.
In 1855-1857 en in 1915-1917 verspringt het 20-jaar ritme.
 
De conjunctie van 12 augustus 1876 is heel goed te gebruiken omdat deze conjunctie zo nauw was, en daardoor op één en dezelfde dag plaatsvindt.
 
De conjunctie van 21 november 1897 vond ook op één dag plaats, maar daar stond ook de planeet Saturnus bij. Dat maakte het beeld minder zuiver. Dat vraagt een eigen onderzoek omdat de conjunctie tussen Saturnus en Uranus ook weer een heel eigen signatuur draagt, tegengesteld als deze twee planeten met elkaar zijn.
 
 
Bij Kees van Dongen hebben we deze drievoudige conjunctie al reeds uitgewerkt, voor het jaar 1876.
We laten daarvan een onderdeel zien.
 
 
        
 
We zien de drievoudige conjunctie tussen de Zon, Mars en Uranus staan op 12 augustus 1876.
Daar over heen lopen de verschillende 'tijdsbanen' van Aart van der Leeuw, Julio Gonzalez, Manuel de Falla, en Kees van Dongen.
 
De 'tijdsbanen' zijn zo weergegeven dat de prenatale ontwikkeling (in het grijs) in 10 'maan'maanden vóór het geboortemoment (in het blauw) staat en de progressies daarop volgen (in het zwart).  De overeenkomstige leeftijden staan ernaast. In de prenatale ontwikkeling staat één Maan-omloop gelijk aan 7 jaren in de daropvolgende biografische levensloop. In de progressies, na de geboorte, staat één dag voor één jaar.
 
Bij Aart van de Leeuw, geboren op 23 juni 1876, vindt deze conjunctie plaats in de progressieve aspekten, bij de anderen in de prenatale ontwikkeling. De geboortedatum bepaalt wanneer deze planeetkwaliteit een rol gaat spelen.
Buiten deze 4 afgebeelde tijdsbanen van vier heel verschillende personen, een schrijver, beeldhouwer, komponist, en schilder, kunnen we nog meer mensen noemen, die dezelfde conjunctie hadden.
 
 
Wat heeft deze conjunctie teweeg gebracht in heel verschillende levens?
 
Aart van der Leeuw, schrijver
   geboren: 23 juni1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 50 jaar = 1926
Aart van der Leeuw schrijft in dat jaar: "ik en mijn speelman". Het verhaal gaat over een jong Frans edelman, voorbestemd om te trouwen met een jonkvrouwe, Mathilde d'Almonde.
De hoofdfiguur, Claude de Lingendres, maakt zich los van traditie, afkomst, en sociale verplichtingen, en vindt uiteindelijk de echte, ware liefde. Het verhaal kent een verrassend slot.
 
Maksim Litvinov, revolutionair
   geboren: 17 jul 1876
   progressief: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 26 jaar = 1902
Litvinov wordt in dat jaar gevangen genomen en weet te ontsnappen.
 
Matahari
   geboren: 7 augustus 1876
   heeft deze conjunctie in haar geboortehoroskoop, speelt dus een doorlopende rol in haar bewogen leven.
 
 
                   
 
   geboren: 21 september 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 60 jaar = 1936
Gonzalez maakt het beeld "Montserrat" naar aanleiding van de Spaanse burgeroorlog. Het stelt een vrouw voor, een boerin, met op haar arm een kind als een soort schild, en in haar rechterhand een sikkel. Het hoofd is opgeheven, en ze doet een stap naar voren, strijdbaar als ze is.
Het beeld is uitgevoerd in ijzer, gedreven en gelast.
 
   geboren: 23 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 44 jaar = 1920
Manuel de Falla maakt rond deze tijd zijn beste werken.
Van 1914 tot 1921 woonde De Falla in Madrid en maakte zijn bekendste werken,
1921: Noches en los jardines de Espana,
1915: El amor brujo
1917: El corregidor y la molinera, dat na een bewerking bekend werd als El sombrero de tres picos. Het laatste stuk werd voor het eerst uitgevoerd, in 1919, in Londen, geproduceerd door Serge Diaghilev, en met kostuums en decors van Pablo Picasso.
 
Bart van der Leck. schilder
   geboren: 26 november 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 43 jaar = 1919
Bart van der Leck is mede-oprichter van "De Stijl", maakt zich weer los, gaat zijn eigen weg.
 
   geboren: 22 december 1876
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 36 jaar = 1912
Marinetti is gangmaker in de beweging van het "Futurisme".
 
   geboren: 26 januari 1877
   prenataal Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 27 jaar = 1904
Kees van Dongen maakte in 1904 zijn expressieve schilderijen, die op de tentoonstelling worden gekenmerkt als "fauvistisch".
 
   geboren: 18 maart 1877
   prenataal: Zon/Mars/Uranus op 12 augustus 1876 = 14 jaar = 1890
Edgar Cayce wordt zich voor het eerst bewust van zijn helderziende vermogens.
 
 
 
Deze lange reeks van heel verschillende mensen toont de kwaliteiten die
horen bij Uranus.
 - expressieve uitingen
 - plotselinge gebeurtenissen
 - besluiten, knopen doorhakken, vrij willen zijn
 - bewust worden, ontdekken
 
 
-------------------------------------------- 
 
Samenvatting van Uranus-kwaliteiten
 
........wordt op dit moment nog verder aangevuld.......
 
 
1 nieuwe inzichten, ideeën, ontdekkingen, doorbraak
 
   Galileo Galilei, richtte zijn verrekijker op de Maan, en ontdekte "bergen en zeeën". Verder ontdekte Galileï de manen van Jupiter
 
 
2 vormen van expressie
 
    John Lennon, muzikale expressie, in de jaren rond 1972
    Edvard Munch, expressieve kunst, bijv. in zijn schilderij De Schreeuw
 
3  verandering, vernieuwingen doorvoeren
 
    ....wordt nog uitgwerkt.....
 
 
4  provocatie
 
     Jim Morrison, in zijn provocatieve optredens, had een progressieve Mars conjunct Uranus
 
     .... wordt nog aangevuld......
 
5  revolutie
 
    ..... wordt nog uitgewerkt.....
 
 
6  extremisme, terrorisme
 
    de "Charlie Hebdo shooting", terroristische aanslag in Parijs, 7 januari 2015
    De broers Kouachi, schoten een aantal cartoonisten neer, vanwege de beledigende cartoons van Mohamed.
 
    Said Kouachi, 34 jaar, had een progressieve Maan op zijn Uranus radix,
    Chérif Kouachi, 32 jaar, had een progressieve Uranus op zijn Zon radix.
 
 
 
 
 
Reacties
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl