vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
                         
                           Jupiter-Uranus cyclus
 
 
Een Jupiter-Uranus conjunctie zien we elke 14 jaar optreden. Mensen die geboren worden met een Jupiter conjunct Uranus komen op voor meer vrijheid, meer onafhankelijkheid, het zijn mensen die zich verzetten tegen elke vorm van onderdrukking. We laten dat zien aan de hand van verschillende voorbeelden uit de geschiedenis.
 
Een conjunctie tussen Jupiter en Uranus kunnen we op verschillende manieren bestuderen.
 
We kunnen zien wat er zoal plaatsvindt tijdens de conjunctie. Daarvan is hieronder het een en ander te lezen.
 
Ook kunnen we kijken wie zo'n conjunctie in de geboortehoroskoop of in de prenatale ontwikkeling heeft. Daarvoor kunnen we terug gaan naar eerdere conjuncties, bijv. die van 1789, het jaar  van de Franse Revolutie. Een voorbeeld uit dat jaar is:
Francisco Javier Mina, geboren op 6 juli 1789. Hij was een Spaans-Mexicaans onafhankelijkheidsstrijder. Hij vocht als guerrillastrijder in de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Later koos hij de kant van Mexico in de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 
We kunnen ook verschillende conjuncties met elkaar vergelijken. Dat levert interessante verschillen op. De conjuncties tussen Jupiter en Uranus worden namelijk altijd vergezeld door andere planeten.
Onderstaand geven we aan, hoe de Jupiter-Uranus conjunctie samen kan lopen met andere planeetconjuncties, in dit geval nemen we die van Jupiter en Saturnus erbij en die van Zon, Mars en Uranus.
 
 
                                            
 
 
Elk van deze conjuncties heeft zo een eigen regelmaat. Op bepaalde momenten vallen ze samen.
 
In 1941 was er een Jupiter, Saturnus en Uranus conjunctie. Het karakter van de Jupiter-Uranus conjunctie werd gekleurd door Saturnus. Het vrijheidsstreven (= Uranus) werd geremd, onderdrukt (= Saturnus). In de eerste jaren van de 2de Wereldoorlog was er volop verzet tegen de Duitse overheersing, maar dat werd onmiddellijk de kop ingedrukt. Een tweetal voorbeelden:
 
De Februari-staking in Amsterdam, op 25 februari 1941, was een protest tegen de razia's in de Jodenbuurt. Deze staking werd met harde hand neergeslagen door de Duitse bezetter, met 9 doden, 24 zwaargewonden, en meer dan 100 arrestaties.
 
Op 15 februari 1941 protesteerden 8 Groninger Studentenverenigingen tegen de 'numerus clausus' voor Joodse studenten, met leuzen als: "vrijheid van studie, zonder onderscheid van ras en geloof". De afloop van deze protestactie is mij verder niet bekend.
 
In 2011 ging de Jupiter-Uranus conjunctie samen met een Zon-Mars-Uranus conjunctie. Dat verklaarde de felheid en ook de snelheid waarmee dit vrijheidsstreven gepaard ging.
 
In Tunesië en Egypte voltrok zich dit proces binnen enkele weken tot een maand, de president van beide landen traden af.
In Libië liep dat uit in een burgeroorlog, waar stammen elkaar bevochten. De internationale gemeenschap stelde een no-fly-zone in. Gadafi's luchtmacht werd uitgeschakeld, Het conflict is inmiddels beëindigd.
Ook in Yemen waren protesten, de president weigerde op te stappen.
In Syrië kwam het leger met tanks om een opstandige stad het zwijgen op te leggen, er werd met scherp geschoten op eigen burgers. De opstand in Syrië duurt nog steeds voort.
En er zijn nog meer Arabische landen waar de bevolking zich roerde.
 
Allemaal voorbeelden waarin het vrijheidsstreven van de Jupiter/Uranus met Mars-kracht werd bevochten.
 
 
                                            
 
 
In 2001 hebben we de Franse Revolutie van het jaar 1789 bestudeerd, en onderzochten we het verband met de Jupiter-Uranus conjunctie in dat jaar.
Bij verder onderzoek bleek dat deze Jupiter-Uranus conjunctie regelmatig voorkwam, elke 14 jaar, en dat deze conjunctie altijd verband hield met een onafhankelijkheids-streven, een verlangen naar meer vrijheid, een verzet tegen elke vorm van onderdrukking.
 
We zagen in 2001 reeds de Jupiter-Uranus conjunctie van 2010/2011 en hadden toen al een vermoeden, dat zo'n streven naar onafhankelijkheid, naar meer vrijheid opnieuw zou plaatsvinden, alleen waar?
 
 
Om een indruk te geven van de eerste uitkomsten: (in 2001)
 
Jupiter-Uranus      1775   begin Amerikaanse Vrijheidsoorlog
 
Jupiter-Uranus      1789   Franse Revolutie
 
                              we slaan een paar jaar over
 
Jupiter-Uranus      1954   Algerijnse opstand
 
Jupiter-Uranus      1968/1969   Praagse Lente, Maagdenhuis
 
Jupiter-Uranus      1983   Solidariteit, Polen
 
Jupiter-Uranus      1997   Kosovo, ex-Joegoslavië
 
                              en actueel, vindt op dit moment plaats
 
Jupiter-Uranus      2010/2011   Tunesië, Egypte, Libië, Syrië, Yemen
 
 
                                          
 
 
 
Op www.astropeople.punt.nl zullen we enkele perioden verder uitwerken. In ieder geval de Franse Revolutie en de actuele revolutie in de Arabische wereld.
 
Om een indruk te geven hoe we te werk zijn gegaan, tonen we enkele werkbladen uit 2001, waarop staat aangegeven wanneer deze conjuncties tussen Jupiter en Uranus plaatsvonden, en waar op de wereld een streven naar onafhankelijkheid was.
 
Let wel, het zijn werkbladen, delen zijn nog niet ingevuld, andere feiten staan genoemd, maar vragen verdere uitleg.
 
 
                                 
                                     planeetconjunctie   jaargang   astronomische/astrologische lengte  gebeurtenissen/landen
                                
                                     planeetconjunctie   jaargang astronomische/astrologische lengte   gebeurtenissen/landen
 
 
We hebben gebruik gemaakt van kleur om daarmee een onderscheid te maken tussen de verschillende conjuncties. Het bleek dat een Jupiter-Uranus conjunctie elke 83 jaar op dezelfde plaats terugkeert als daarvoor, in hetzelfde Dierenriemteken. Dat hebben we duidelijk gemaakt door eenzelfde kleur te gebruiken. Er zit een klein verschil in, waardoor de conjunctie na een aantal cycli van 83 jaar verspringt van teken, bijv. Leeuw wordt Kreeft.
 
Deze cyclus van 83 jaar laat verrassende overeenkomsten zien met betrekking tot landen, Frankrijk is daar een goed voorbeeld van. Andere landen willen we nog verder onderzoeken. Daarvoor moet nog het een en ander worden gelezen en bestudeerd, en dat kost tijd.
 
Verder valt nog op te merken dat in sommige jaren de conjunctie 3 maal voorkomt, dat heeft te maken met het retrograde lopen (= teruglopen) van planeten, ontstaan door de eigen beweging van de Aarde om de Zon.  In de andere jaren lopen de planeten ook retrograde, alleen vindt dan de conjunctie eenmalig plaats. Dat vraagt enige kennis van ephemeriden van planetenbewegingen.
 
Omdat critici vaak aankomen met de opmerking dat astrologische tekens niet hetzelfde zijn als de astronomische Dierenriem/sterrenbeelden, hebben we de astronomische lengte ernaast gezet. Het verschil tussen astrologische en astronomische sterrenbeelden is ontstaan door de verschuiving van het Lentepunt, de zgn. Precessie. Als voorbeeld enkele vergelijkingen tussen de astronomische schrijfwijze en de astrologische benaming.
 
van de 360 graden   =   113:03 graden   =    23:03 Kreeft
                                     000:18 graden   =    00:18 Ram
                                     248:51 graden   =    08:51 Boogschutter
 
Het is maar hoe je het noemt, het maakt geen enkel verschil, in beide notaties staat Jupiter conjunct Uranus.
 
 
 
                                    
 
 
Op zaterdag 19 februari 2011 zagen we een bericht dat laat zien dat ook in China activisten oproepen tot een 'jasmijn revolutie'.
 
Op maandag 21 februari 2011 zien we dat in Libië de protesten buitengewoon heftig verlopen.
 
 
                                    
 
 
Hieronder een merkwaardige tegenstelling.
 
Het eerste bericht uit het NRC van 16 februari 2011 spreekt van een harde opstelling van de kant van de Iraanse president Ahmadinejad. "demonstraties zijn zinloos, organisatoren zullen gestraft worden".
 
Het tweede bericht, op CNN, 23 februari 2011, spreekt heel andere taal: "....de bevolking moet zich kunnen uitspreken...."
 
 
                                    
 
                                     
 
 
1 maart 2011
 
De protesten in Libië verlopen heftig. Gadhafi wil van geen wijken weten. Hij ontkent gewoonweg de demonstraties, de gevechten, denkt dat zijn volk van hem houdt. Terwijl een groot deel van zijn land al vrij lijkt te zijn.
 
 
                                     
 
 
 
8 maart 2011
 
Een interessante vergelijking die hier wordt gemaakt door Vaclav Havel, een van de belangrijkste spelers in het conflict dat wij kennen als de "Praagse Lente". Met deze uitspraken legt hij een mooi verband tussen  de verschillende vrijheidsbewegingen van de afgelopen tijd. De gebeurtenissen in 1968 werden letterlijk de kop ingedrukt, het heeft tot 1989 moeten duren dat deze beweging effect had.
 
 
                                     
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl