vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties

 

Hoe maak je zelf een Prenataal Ontwikkelings-Beeld?

In alle onderwerpen op deze site komen de 'vormkrachten' = planeetaspekten ter sprake, die tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens hebben plaatsgevonden. Deze prenatale planeetaspekten laten zich zien in het daaropvolgende leven.

Hoe is de eigen prenatale ontwikkeling verlopen? Welke invloeden hebben daarin een rol gespeeld? Wat zijn de effecten daarvan geweest op je levensloop?

We geven hier de mogelijkheid om dat onderzoek zelf uit te voeren.

Het maken van een Prenataal Ontwikkelings-Beeld wordt in 7 stappen uitgelegd.

 

 

Stap 1 - Bepalen van het conceptie-moment.

Een gemiddelde zwangerschap bij de mens duurt 9 maanden, gelijk aan 275 dagen.

Om het conceptiemoment te kunnen vinden ga je vanaf het geboortemoment 9 maanden terug.

Als voorbeeld nemen we Picasso, omdat in zijn prenatale ontwikkeling heel duidelijke planeetaspekten voorkwamen, die corresponderen met de creatieve ontwikkeling die hij doormaakte. En, beeldende kunst maakt kwaliteiten objectief, blauw is blauw en geen rood, zo letterlijk kun je het zien.

Picasso werd geboren op 25 oktober 1881. Negen maanden daarvoor is de conceptie-datum op 25 januari 1881.

 

0 - 1881-01-25 = conceptie

1 - 1881-02-25

2 - 1881-03-25

3 - 1881-04-25

4 - 1881-05-25

5 - 1881-06-25

6 - 1881-07-25

7 - 1881-08-25

8 - 1881-09-25

9 - 1881-10-25 = geboorte

 

 

Stap 2 - Indeling van de prenatale tijd, 9 maanden = 10 Maan-omlopen

In ons onderzoek gedurende meer dan dertig jaar is gebleken dat de tijd in de prenatale ontwikkeling in relatie kan worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.

Bij de vele honderden kunstenaars die we hebben bestudeerd, bleek een bepaalde tijdsleutel te werken, waarbij elke maan-omloop in de prenatale ontwikkeling overeenkwam met 7 jaar in de daaropvolgende levensloop. 

De tijd in de prenatale ontwikkeling laat zich opdelen in:

9 maanden = 275 dagen = 10 x 27.5 dag = 10 x 7 jaar = eerste 70 jaar in de levensloop

Het voorbeeld van Picasso ziet er dan als volgt uit:

 

00 - 1881-01-25 conceptie-datum ------------------ = 1881 = 00 jaar

01 - 1881-02-22 ------------------------------------------ = 1888 = 07 jaar

02 - 1881-03-21 ------------------------------------------ = 1895 = 14 jaar

03 - 1881-04-17 ------------------------------------------ = 1902 = 21 jaar

04 - 1881-05-14 ------------------------------------------ = 1909 = 28 jaar

05 - 1881-06-11 ------------------------------------------ = 1916 = 35 jaar

06 - 1881-07-08 ------------------------------------------ = 1923 = 42 jaar

07 - 1881-08-05 ------------------------------------------ = 1930 = 49 jaar

08 - 1881-09-01 ------------------------------------------ = 1937 = 56 jaar

09 - 1881-09-28 ------------------------------------------ = 1944 = 63 jaar

10 - 1881-10-25 geboortedatum -------------------- = 1951 = 70 jaar

 

 

Stap 3 - Het vinden van de belangrijkste planeetaspekten

Voor deze stap heb je informatie nodig van planeetstanden. Deze zijn gewoonlijk te vinden in een ephemeride, een tabel met planeetbewegingen door de jaren heen. Niet iedereen zal de beschikking hebben over de verschillende jaargangen Ephemerides.

In deze tijd van internet word je dat heel wat gemakkelijker gemaakt op sites waar dat allemaal op te vinden is. Zo is er één van het 'astro.com', te vinden onder de volgende link

http://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm

Wat we te zien krijgen is een overzicht van jaren, en we hoeven slechts een jaar aan te klikken om te komen bij de informatie die we zoeken.

 

 

 

 

Stap 4 - Een eerste planeetaspekt, Zon conjunct Jupiter conjunct Saturnus

In de creatieve ontwikkeling van Picasso is een markant punt aan te wijzen, dat is de overgang van de 'blauwe periode' in de 'roze periode'. Dat vond plaats in de jaren rond 1904.

In het bovenstaande overzicht van de data van de prenatale ontwikkeling van Picasso zien we dat we voor het jaar 1904 moeten zoeken in de tweede helft van 'april 1881'.

Op astro.com is dat heel gemakkelijk te vinden, we plaatsen dat hieronder.

 

Op 18 april 1881 zien we een Jupiter conjunct Saturnus

Op 22 april 1881 wordt dat gevolgd door de Zon conjunct Saturnus

Op 22 april 1881 en op dezelfde dag nog de Zon conjunct Jupiter

Plaatsen we gevonden planeetaspekten in de tijd van de prenatale ontwikkeling van Picasso, dan zien we onmiddellijk het verband met de creatieve ontwikkeling van Picasso in de jaren rond 1903-1904-1905.

 

1881-01-25 conceptie-datum ------------------- = 1881 = 00 jaar

 

1881-02-22 ---------------------------------------------- = 1888 = 07 jaar

 

1881-03-21 ---------------------------------------------- = 1895 = 14 jaar

 

1881-04-14                                                         = 1901 = 20 jaar -  Blauwe Periode

1881-04-17 ---------------------------------------------- = 1902 = 21 jaar -  Blauwe Periode

1881-04-18 JUPITER-SATURNUS                       = 1902 = 21 jaar -  Blauwe Periode

1881-04-22 ZON-SATURNUS-JUPITER              = 1903 = 22 jaar -  Blauwe Periode

1881-04-25 ZON uitgaand conjunct JUPITER   = 1904 = 23 jaar -  Roze Periode

1881-04-28                                                         = 1905 = 24 jaar -  Roze Periode

1881-05-01                                                         = 1906 = 25 jaar -  Roze Periode

 

1881-05-14 ---------------------------------------------- = 1909 = 28 jaar

 

1881-06-11 ---------------------------------------------- = 1916 = 35 jaar

 

1881-07-08 ---------------------------------------------- = 1923 = 42 jaar

1881-08-05 ---------------------------------------------- = 1930 = 49 jaar

1881-09-01 ---------------------------------------------- = 1937 = 56 jaar

1881-09-28 ---------------------------------------------- = 1944 = 63 jaar

1881-10-25 geboortedatum -------------------------- = 1951 = 70 jaar

 

Als we deze omslag illustreren met onderstaand overzicht van de schilderijen van Picasso, dan worden de kwaliteiten van Saturnus (de koele kleuren, blauw) en Jupiter (de warme kleuren, roze, maar ook geel, oranje) duidelijk zichtbaar.

Het begin vande Blauwe Periode ligt rond 1900-1901, en de omslag begint in 1904 en wordt met het jaar lichter.

Vóór 1904 loopt de Zon ingaand op de Saturnus/Jupiter conjunctie, ná 1904 loopt de Zon uitgaand Jupiter.

 

 

 

Stap 5 - Een tweede planeetaspekt, Zon/Mercurius conjunct Uranus

Begin jaren 1930 e.v. heeft Picasso alle mogelijke stijlen inmiddels achter zich, en gebruikt ze naast elkaar, zoals het hem uitkomt.

In de prenatale ontwikkeling vindt op 3 en 6 september 1881 een conjunctie plaats tussen Mercurius, de Zon en Uranus. Deze datum in de prenatale ontwikkeling van Picasso correspondeerde met het jaar 1937, waarin Picasso de "Guernica" schilderde.

 

Op 3 september 1881 zien we Mercurius conjunct Uranus.

Op 6 september 1881 zien we de Zon conjunct Uranus.

 

1881-01-25 ------------------------------------------ = 1881 = 00 jaar

1881-02-22 ------------------------------------------ = 1888 = 07 jaar

1881-03-21 ------------------------------------------ = 1895 = 14 jaar

1881-04-17 ------------------------------------------ = 1902 = 21 jaar

1881-04-18 JUPITER-SATURNUS                     = 1902 = 21 jaar - Blauwe Periode

1881-04-22 ZON-SATURNUS-JUPITER            = 1903 = 22 jaar - Blauwe Periode

1881-04-25 ZON uitgaand conjunct JUPITER = 1904 = 23 jaar - Roze Periode

1881-05-14 ------------------------------------------ = 1909 = 28 jaar

1881-06-11 ------------------------------------------ = 1916 = 35 jaar

1881-07-08 ------------------------------------------ = 1923 = 42 jaar

1881-08-05 ------------------------------------------ = 1930 = 49 jaar

1881-09-01 ------------------------------------------ = 1937 = 56 jaar

1881-09-03 MERCURIUS-URANUS                     =1937 = 56 jaar - Guernica

1881-09-06 ZON-URANUS = 1938                     =1938 = 57 jaar - Guernica

1881-09-28 ------------------------------------------ = 1944 = 63 jaar

1881-10-25 ------------------------------------------ = 1951 = 70 jaar

 

 

 

Tot zover de eerste twee planeetaspekten. We kunnen ze laten volgen door andere, bijv. Zon-Neptunus, Mars-Pluto, en niet onbelangrijk, de Zonsverduisteringen.

 

Stap 6 - Alle andere planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling

Dit werkproces laat zich voor elk ander planeetaspekt herhalen. Ons onderzoek heeft laten zien dat vooral de conjuncties belangrijk zijn in de prenatale ontwikkeling. In het voorbeeld van Picasso zien we er heel veel, die allemaal van betekenis zijn geweest voor de doorlopende stijlontwikkeling van Picasso. We kunnen dat uitgebreid lezen op een aparte site over Picasso.

We laten het gehele overzicht hieronder zien.

 

 

 

Er zijn heel veel verschillende prenatale ontwikkelingen mogelijk, met concentraties van planeetaspekten in verschillende levensfasen, ook soorten van planeetaspekten in allerlei combinatie. Om een indruk te geven van deze verschillen, laten we een twaalftal prenatale ontwikkelingen van verschillende kunstenaars zien.

We zien bijv. de veelzijdigheid van Picasso en de eenzijdigheid van Mondriaan, met alleen maar Saturnus-aspekten in de tweede levenshelft. Zo heeft elk leven, elke kunstenaar zijn eigen speciale ontwikkelingsbeeld.

 

 

 

Stap 7 - Correctie van het Conceptie-moment

Als de belangrijkste planeetaspekten bekend zijn, is het mogelijk om de meest markante aspekten, als bijv. Zon conjunct Uranus, in verband te brengen met gebeurtenissen in de levensloop. Dit geeft de mogelijkheid om het precieze moment van conceptie vast te stellen. De gemiddelde duur van een zwangerschap kan wel een korter of langer zijn. Als één of twee planeetaspekten samenvallen met bepaalde gebeurtenissen dan kloppen daarmee alle andere ook.Toevoeging:

Een gemiddelde prenatale ontwikkeling duurt 275 dagen =10 maan omlopen = 70 jaar.

Dat roept twee vragen op:

Hoe zit dat bij "vroeggeboortes"?

En, een leven kan langer duren dan 70 jaar?


Stap 8 - Hoe zit dat bij "vroeggeboortes"?

In een voorbeeld is gebleken dat zoiets altijd kan worden vastgesteld door de prenatale ontwikkelingsaspecten te  vergelijken met biografische feiten.

In deze voorbeelden werkt dus niet een terugrekenen van 9 maanden ofwel 10 maan omlopen. Ook de Regel van Hermes werkt niet. Het komt er op neer dat markante gebeurtenissen in het leven van een persoon moeten worden gekoppeld aan bepaalde, overeenkomende planeetaspecten in de prenatale ontwikkeling.

De praktijk zal dit moeten uitwijzen.

In het prenatale ontwikkelingsbeeld van "vroeggeborene" geldt evenzeer de tijdsleutel van "een maan omloop = 7 jaar".

Het leven wordt daardoor niet korter, maar voltrekt zich als in stap 9 wordt uitgelegd.

 

Stap 9 - Hoe ziet het er uit als iemand ouder wordt dan 70 jaar?

De tijd van 70 jaar is een lengte van jaren die men als mens tegenwoordig gemakkelijk overschrijdt. We worden immers steeds ouder.

We hebben inmiddels enkele sprekende voorbeelden, van personen waarvan de levensgeschiedenis alom bekend is en wat dan ook goed te gebruiken is om de gebeurtenissen binnen die levens te verklaren. 

In de praktijk blijkt dat de 'tijdsleutel' - één Maan-omloop = 7 jaar - zich ook ná de geboorte doortelt.

In onderstaand twee voorbeelden zien we dat heel sprekend plaatsvinden.

 

Dalai Lama

Het onderstaande overzicht van planeetaspekten zien we naast de planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling ook de zogenaamde 'progressies' weergegeven.

Progressies zijn planeetaspekten die ná het geboortemoment hebben plaatsgevonden, waarbij elke dag na de geboorte staat voor één jaar. 

 

 

 

In bovenstaand overzicht zien twee Zonsverduisteringen, allebei betrekking hebbend op de periode rond de jaren 1958/1959, als de Dalai Lama zich gedwongen voelt om Tibet te ontvluchten. Zonsverduisteirngen hebben altijd te maken met 'existentiële veranderingen', zo ook hier.

In het voorbeeld van de Dalai Lama zien we dat de Zonsverduistering van 30 juli 1935 nog een keer gaat voorkomen, in het vervolg op de prenatale ontwikkeling, aan de linkerkant van de tabel.

Binnen de tijd van de prenatale ontwikkeling is er ook nog een Zonsverduistering op 30 juni 1935.

Beide Zonsverduisteringen hebben een betekenis gehad in het leven van de Dalai Lama.

De Zonsverduistering van 30 juni 1935, samenhangend met het jaar 2003, viel samen met het moment dat De Dalai Lama zich liet vertegenwoordigen door zijn trouwe volgeling .... in de onderhandelingen die in dat jaar met de Chinese regering zijn begonnen. De Dalai Lama wilde hiermee vóórkomen dat hij in China zou kunnen worden gearresteerd.

De Zonsverduistering van juli 1935, dat correspondeerde met het jaar 2011, heeft soortgelijke betekenis als deze Zonsverduistering had voor het jaar 1959, toen Dalai Lama Tibet ontvluchtte. In 2011 deed de Dalai Lama op eigen verzoek afstand van zijn politiek leiderschap en geeft dat over aan de premier van de regering in balingschap. Dit alles om te vóórkomen dat bij zijn overlijden de Chinese regering een Chinees zou aanwijzen als zijnde 'de reïncarnatie van de Dalai Lama'. De Dalai Lama blijft wel de spirtueel leider.

Wat leert ons dit voorbeeld? Dat het tijd-gegeven dat geldt in de prenatale ontwikkeling óók na die tijd gewoon met dezelfde tijdsleutel doortelt.

 

Nelson Mandela

In het voorbeeld van Nelson Mandela hebben we nog zo'n voorbeeld waarin de tijd na de prenatale ontwikkeling met dezelfde 'tijdsleutel' blijkt dóór te tellen.

Ook is onderstaand overzicht een goed voorbeeld waarin we kunnen zien, hoe je naast Prenatale Ontwikkelings-aspekten en progressieve aspekten ook nog eens de actuele planeetaspekten, de zgn. Transits, kunt plaatsen, waardoor het gehele 'plaatje' duidelijk wordt.

Wat we met dit voorbeeld willen laten zien is het moment van 8/10 augustus 1918 waarop de Zon conjunct Saturnus stond en Jupiter conjunct Pluto.

In de progressieve planeetaspekten corresponderen deze aspekten met het jaar 1939, waarin Mandela op zijn College de dichter Krune Mghayi hoort spreken in zijn eigen taal, en een gedicht hoort waarin de 'overwinning' doorklinkt die de zwarte bevolking van Zuid-Afrika uiteindelijk zal behalen. Voor Mandela is deze gebeurtenis van grote waarde.

Als in het verlengde van de prenatale ontwikkeling deze aspekten opnieuw voorkomen, dan is die overwinning werkelijkheid geworden en Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

Jupiter-Pluto conjuncties zien we heel veel voorkomen bij politici.

 

 

 

 

Conclusie

In alle bovengenoemde voorbeelden wordt het belang van de prenatale ontwikkeling zichtbaar. Ook wordt het tijdgegeven binnen de prenatale ontwikkeling heel duidelijk.

Voor de betekenis van de verschillende planeetaspekten en zonsverduisteringen kunnen de verschillende hoofdstukken over deze planeten worden geraadpleegd. De betekenissen die daarin worden genoemd berusten op fenomenologisch onderzoek. Deze hoofdstukken worden op dit moment uitgewerkt, en worden ook regelmatig aangevuld met nieuw onderzoeksmateriaal.

Met een eenvoudige link zijn ze hieronder op te vragen

Aspekten met Pluto, interessante planeet, met sprekende voorbeelden, veel daarvan moet nog wel worden uitgeschreven.

Aspekten met Neptunus, moet nog worden uitgeschreven, gaan we deze zomer 2014 doen.

Aspekten met Uranus, heel uitgebreid beschreven, wordt nog steeds aangevuld

Aspekten met Saturnus, besproken in een vergelijking met Jupiter, duidelijke voorbeelden, wordt ook nog steeds aangevuld.

Aspekten met Jupiter, moet nog worden uitgewerkt,

Aspekten met Mars, evenals deze aspekten, vraagt nog even tijd.

Zonsverduisteringen, het verschijnsel wordt astronomisch verklaard, met veel sprekende voorbeelden aan het eind. Je zou als mens eigenlijk moeten weten wanneer je met een Zonsverduistering te maken krijgt, dan kun je er op in spelen. Ik heb het sterke vermoeden dat dat bij de Dalai Lama het geval is geweest; de Tibetaanse geloofsleer maakt gebruik van kennis van de kosmische aspekten. 

 

 
Reacties (1)
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl