vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
          
 
Calligrafische voorstelling van de 'schepping', 'SANGEN', bestaande uit een vierkant, dat staat voor de aarde, een cirkel, dat staat voor de kosmos, en een driehoek als de mens daartussen. Geschreven door de Japanse Zen-Buddhist, en calligraaf Sengai Gibon (1750-1837).
 
 
 
Geesteswetenschappelijke inzichten
 
Geesteswetenschappelijke inzichten over de mens zijn van alle tijden, met verrassende overeenkomsten.
Onderstaande antroposofische formuleringen kunnen we in andere bewoordingen terugvinden in uitspraken van Gijsbert van der Zeeuw, Carl Gustav Jung, Paracelsus, Leonardo da Vinci, Hermes Trismegistus, en anderen. Dat maakt deze kennis meer universeel. 
 
 
 
Antroposofische gezichtspunten
 
Hieronder beschrijven we het werk van verschillende antroposofische auteurs.
 
 - Rudolf Steiner, als grondlegger van de antroposofie,
 - Guenther Wachsmuth, over reïncarnatie en astrosofie,
 - Max Stibbe, over zijn planetentypologie op basis van planeetkwaliteiten,
 - Frits Julius, fenomenologische beschrijving van de natuur, met planeten als leiddraad,
 - Willi Sucher, zijn astrologische en astrosofische bevindingen.
 
 
 
Rudolf Steiner
 
Rudolf Steiner is de grondlegger van de anthroposofie en de vele praktische toepassingen daarvan, in o.a. onderwijs, geneeskunst, en landbouw.
Steiner karakteriseerde zijn systeem van antroposofie als volgt:
 
"Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden."
 
Hij schreef verschillende boeken, als Filosofie van de Vrijheid, Theosofie,"en Wetenschap van de Geheimen der Ziel, en hield vele voordrachten over de meest uiteenlopende onderwerpen.
 
 
Het vierledig mensbeeld
 
Voor ons onderzoek is het boek 'Wetenschap van de Geheimen der Ziel' interessant omdat Steiner hierin uitgebreid schrijft over een vierledig mensbeeld, bestaande uit een fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en een ik-lichaam.
 
In een hoofdstuk dat gaat over Slaap en Dood schrijft hij het volgende:
 
".... Maar deze menselijke vorm van het fysieke lichaam kan slechts in stand gehouden worden door een etherlichaam, dat op zijn beurt de overeenkomstige krachten uit het astraallichaam toegevoerd krijgt. Het etherlichaam is de beeldhouwer, architect van het fysieke lichaam. Het kan echter alleen op de juiste wijze vormen, wanneer het de impuls tot de wijze, waarop het te werk moet gaan, van het astraallichaam krijgt. In het laatste zijn de VOORBEELDEN aanwezig waarnaar het etherlichaam aan het fysieke lichaam gestalte geeft ...."
 
In deze uitspraak onderschrijft Steiner de opmerking van Leonardo da Vinci, waarin deze spreekt van een 'ziel' die het lichaam gevormd heeft. "De 'vormkrachten' van de ziel (etherlichaam en astraallichaam) die het lichaam zijn gestalte hebben gegeven komen weer zichtbaar naar buiten als deze mens zelf scheppend bezig gaat."
 
Steiner vervolgt dan:
 
".... Evenals het fysieke lichaam b.v. de voedingsmiddelen uit zijn omgeving ontvangt, ontvangt het astraallichaam in de slaaptoestand de BEELDEN uit de wereld, die het omringt. Daar leeft het inderdaad buiten het fysieke lichaam en het etherlichaam in het heelal; in hetzelfde heelal, waaruit de gehele mens geboren is. In dit heelal ligt de bron van de beelden, waardoor de mens zijn gestalte krijgt ......... Terwijl de mens als fysiek wezen namelijk een lid van de Aarde is,behoort zijn astraallichaam tot werelden, waarvan nog andere hemellichamen dan onze Aarde deel uitmaken ..."
 
Samengevat kunnen we stellen, dat tijdens de prenatale ontwikkeling, de periode waarin de mens aan zijn fysieke gestalte vormgeeft, het astraallichaam 'vormkrachten' haalt uit de omringende makrokosmische wereld, en deze via het etherlichaam 'INWIKKELT' in de mens in wording, waarna deze 'vormkrachten' zich weer 'ONTWIKKELEN' in het daaropvolgende leven.
Deze prenatale ontwikkeling is op te vatten als een 'tijdslichaam', welke zich zo laat aflezen, dat planeetaspekten als kwaliteiten zichtbaar worden in de zich ontwikkelende biografische loop van een mens.
Op deze site 'astroarts' doen we dat specifiek met het werk van beeldendekunstenaars, omdat deze werken heel objectief te beschrijven zijn, en waarover geen misverstand kan ontstaan.
 
 
Akasha
 
Steiner schrijft in zijn boek 'Wetenschap van de Geheimen der Ziel' verderover de wereldontwikkeling en over de mens. Hij schrijft over het bestaan van een ethersfeer waarin alle "geestelijke krachten" worden opgeslagen. Hij noemt dat de "akasha-kroniek". Het is op te vatten als een geheugen, waarin alle verleden gebeurtenissen van de mens zijn opgenomen. Een mens komt dat in een volgende incarnatie weer tegen.
 
De paragnost Gijsbert van der Zeeuw schrijft eveneens over een ethersfeer waarin alle verleden maar óók toekomstige gebeurtenissen staan 'opgeschreven'. Van der Zeeuw spreekt over een "etherisch dubbel van de mens", het gedeelte in de 'akasha' dat bij één enkele mens hoort.
 
 
 
De samenhang van de kunsten
 
In de jaren 80 hebben we een verband kunnen leggen tussen de verschillende kunsten en de verschillende uitwerkingen binnen die kunsten gekoppeld aan planeetkwaliteiten.
 
Er waren in die tijd bijeenkomsten waar bijna alle disciplines aanwezig waren: architecten, beeldhouwers, schilders, musici, schrijvers, dichters, en danskunstenaars. Er werd niet alleen gesproken over de verschillende kunsten, er werd ook praktisch gewerkt, waardoor het wederzijdse begrip werd vergroot.
 
 
                       Schematisch overzicht van de samenhang van de beeldende kunsten
 
 
                                                    Architectuur      Beeldhouwkunst       Schilderkunst
                                                          vorm                  plastiek                    kleur
 
 
                       Saturnus            Gerrit Rietveld
 
                         Jupiter                                            Henry Moore   
 
                          Mars                                                                               Marc Chagall
 
 
 
Dit eerste schema is tot stand gekomen op basis van het makrokosmisch onderzoek naar planeetkwaliteiten in het werk van een groot aantal beeldend kunstenaars. We kunnen dat terugvinden in de verschillende rubrieken binnen deze website. Kort samengevat:
 
In het voorbeeld van Gerrit Rietveld zien we Saturnus-aspekten als hij zijn bekende "Rood-Blauwe Stoel" en het "Schröder-huis" maakt. Twee voorbeelden waarin de vorm bepaald wordt door rechthoekige, minerale
vormgeving.
 
Bij Henry Moore krijgt de vorm een plastische, organische vormgeving. Moore heeft een aantal Jupiteraspekten.
 
Marc Chagall heeft heel veel verschillende planeetaspekten, waarvan de Mars-aspekten een belangrijk aandeel leveren. Het werk van Chagall is een en al kleur. Chagall is een echte schilder, een colorist.
 
 
 
We hebben bovenstaand schema verder kunnen uitbreiden met nog meer kunstenaars.
 
 
 
 
                         Uitgebreid schematisch overzicht van de samenhang van de kunsten
 
 
                                                fysieke lichaam         etherlichaam         astraallichaam
                                                  minerale rijk             plantenrijk              dierenrijk
                                                     Saturnus                   Jupiter                     Mars
 
                                                 Architectuur         Beeldhouwkunst        Schilderkunst
                                                        vorm                       plastiek                    kleur
 
 
                         Saturnus        Gerrit Rietveld          Ossip Zadkine        Piet Mondriaan
                                                                                Jacques Lipchitz    Picasso (kubisme)
                                                                                  Fritz Wotruba      Wassily Kandinsky
 
                          Jupiter           Hans Scharoun          Henry Moore       Vincent van Gogh
 
                            Mars           Erich Mendelsohn       Berto Lardera        Marc Chagall
 
 
 
 
   ....... wordt nog verder uitgeschreven .......
 
 
 
 
Reïncarnatie
 
In een beschrijving van het werk van Guenther Wachsmuth komen we op het onderwerp Reïncarnatie.
 
Schrijven we nog verder uit.
 
 
 
Planetentypologie
 
Max Stibbe heeft een interessante verhandeling geschreven over een typologie op basis van planeetkwaliteiten.
 
Werken we op deze plaats nog verder uit.
 
 
 
Bomen en Planeten
 
Over planeten heeft Frits Julius ons een schitterende uiteenzetting gegeven in zijn boek "Bomen en Planeten".
 
Werken we nog verder uit.
 
 
 
 
Willi Sucher, antroposofische kijk op astrologie
 
Werken we nog verder uit.........
 
 
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl