vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
                          
   
                                                                    aantekenboekje van Jean-François Champollion
 
 
                                Is Egyptologie net zo dood als het oude Egypte?
 
"Zijn er echt na bijna 200 jaar wetenschappelijk onderzoek niet meer antwoorden en verklaringen mogelijk? Rondom 1840 was in grote lijnen al bekend wat we nu ook weten. Het huidige model stond toen al vast."
 
"Vraag is of de wijze van onderzoek wel voldoende aansluit op de specifieke elementen van de Oudegyptische beschaving om de juiste antwoorden te kunnen vinden."
 
"Missen we bijvoorbeeld bij ons onderzoek naar de achtergronden misschien bepaalde kwaliteiten, die vrijwel onverenigbaar zijn in één mens, de egyptoloog?"
 
Bovenstaande vraagt Wim Ziman zich af in zijn boek: Het Horus Enigma.
 
Egyptologen gaan vrijwel alleen uit van teksten. Ze vertalen het en beschrijven het wel, maar verklaren bijna niets. Een egyptoloog beheerst voornamelijk de talen van het oude Egypte. De interpretatie van een tekst vraagt het kennen van de inhoud ervan. Dat vraagt kennis van cultuur, religie, astrologie, astronomie.
 
Daarbij komt nog de heersende opvatting dat men in het oude Egypte nauwelijks of geen kennis had van astronomie.
 
Otto Neugebauer
 
Het is de astronoom Otto Neugebauer, in zijn "Ancient Mathematical Astronomy", die deze opvatting heeft doen postvatten. Zijn scherpe afwijzing luidde dat de Egyptenaren geen mathematische wetenschap beoefenden. Dat is in zoverre juist dat er inderdaad tot op heden geen schriftelijke bewijzen van mathematische astronomie zijn gevonden. Neugebauer wist op overtuigende wijze de kunde van de Egyptenaren te simplificeren.
Hij concludeerde dat de Egyptenaren niet geïnteresseerd waren in de verandering van het astronomische seizoen op grond van het feit dat zijn hun jaar in drie seizoenen indeelden. de periode van de overstroming, het droog worden van de velden na de overstroming en de oogst.
Hun indeling van het jaar in drie seizoenen was gebaseerd op natuurlijke verschijnselen, maar ook op de sterrenbeelden en dus hun kalender. Een indeling van het jaar in vier seizoenen stond buiten hun realiteit.
 
De opvattingen van Otto Neugebauer verlammen de egyptologen nog steeds, om te komen tot een objectief oordeel over de kosmologie van het oude Egypte.
 
Wim Zitman
 
Wim Zitman komt in zijn boek tot geheel andere conclusies. De Egyptenaren waren de ontdekkers van de kalender; de meest fundamentele en praktische toepassing van astronomie, door middel van observatie en vaststelling van de lengte van het Zonnejaar. Deze wetenschap beoefenden zij al in het vijfde millenium vóór Christus.
 
Astronomie blijkt zelfs het centrale thema van de Egyptische cultuur. Egyptenaren, die zichzelf zagen als zonen van Horus, ontwikkelden een alomvattend systeem: de kosmische orde, de samenhang tussen Hemel en Aarde.  Wat boven is, is ook beneden. Egypte als spiegel van de kosmos. Zij brachten die samenhang zelfs letterlijk in beeld in het ontwerp van het piramideveld. Maar ook in hun religie en tijdsbesef kwam die tot uitdrukking. Ze waren het eerste volk op aarde dat uren, dagen, maanden gebruikte en seizoenen en jaren kende.
 
We zullen het boek niet verder behandelen, daarvoor kan men het beter zelf lezen. Het is niet eenvoudig, het vereist de nodige astronomische kennis.
We willen slechts enkele dingen eruit noemen die in het kader van ons eigen onderzoek interessant blijken te zijn.
 
 
                                                    
 
 
                                   Het kosmisch wereldbeeld in het oude Egypte
                                  en het verband tusen mikrokosmos en makrokosmos.
 
In het tempelcomplex in Dendera in Egypte kunnen we op verschillende plaatsen afbeeldingen vinden, die verwijzen naar een verband dat zou bestaan tussen de mens en de kosmos. In het tempelcomplex treffen we verschillende reliefs aan, op zuilen, muren en plafonds, die dat laten zien. Zo is er een afbeelding van de sterrenconstellaties, met daarin de Dierenriem, zoals wij die ook nu nog kennen.
 
 
 
 
                                                          
 
                                                          hemelkaart van Dendera, in de westelijke kapel gewijd aan Osiris
 
 
In de tempel van Dendera, in de westelijke kapel van Osiris, treffen we ook een relief aan met daarop de Godin Noet, die zich over de aarde heen welft, met daaronder de Aard-god Geb, liggend in de houding van een menselijk embryo. In de afbeelding wordt duidelijk aangegeven hoe deze zich ontwikkelende mensenfiguur onder invloed staat van de kosmos, te zien in het stralenpatroon tussen beide figuren met daarop tekstfragmenten die dat verband uitspreken.
 
 
                                                  
 
                                                                godin Noet, als het hemelgewelf boven de aarde-god Geb
 
 
 
 
Het is Hermes Trismegistus, die in zijn "Tabula smaragdina" dit verband tussen de mikrokosmos (= de mens) en de makrokosmos beschrijft, en wel in de volgende bewoordingen:
 
                                                "Quod est inferius, est sicut quod est superius.
                                                  Quod est superius, est sicut quod est inferius.
                                                  Ad perpetranda miracula rei unius."
 
                                               "Wat beneden is, is zoals wat boven is.
                                                 Wat boven is, is zoals wat beneden is.
                                                 Om bewondering voor het ene op te wekken."
 
Deze geschriften van Hermes Trismegistus zijn in de Renaissance vertaald in het Latijn door Marsilio Ficino in opdracht van Cosimo de Oude. En het zijn tijdgenoten, als Leonardo da Vinci en Paracelsus, die daarvan kennis hebben genomen.
Paracelsus ontwikkelde op basis van deze kennis zijn eigen visie op de mens en op de geneeskunde.
 
 
 
                                                           
 
                                                    ......wordt nog verder aangevuld en uitgeschreven .......
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl