vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
      Cyclische Tijd en Lineaire Tijd
 
                              
                                                moderne tijdsaanduiding
 
In onze moderne tijd beschouwen we de tijd als een rechte lijn waarop
de toekomst zich oneindig voortzet en het verleden terugwijkt.
Het lineaire tijdsbegrip is een digitale klok geworden, waarop alleen de
aanduiding van de dagen nog verwijzen naar een steeds terugkerend
weekpatroon, en ook de maanden nog het jaarverloop aangeven.
Het lineaire tijdsbegrip is zo algemeen in gebruik geraakt dat we ons nog
nauwelijks iets anders kunnen voorstellen.
Er zijn culturen geweest die de tijd hebben opgevat als een cyclisch,
zich steeds herhalend gegeven.
 
 
                               
                            
De oude Egyptenaren beschouwden de normale tijd als een cirkel. Men
kon jaarlijks de overstroming van de Nijl exakt vaststellen aan de hand
van het opkomen van de ster Sirius.
Naast deze cyclische tijd, die door de natuur gedicteerd werd, bestond
er bij de Egyptenaren ook een eeuwige tijd, een kosmische tijd.
Zij waren op de hoogte van de beweging van de planeten, en de steeds
terugkerende standen van Zon, Maan, planeten en sterren.
 
 
      
                     Maya-kalender, met drie concentrische, draaibare cirkels
 
Ook bij de Maya's heeft men een cyclisch tijdsbesef. De kalenders die
worden gebruikt staan in verband met de Zon, Maan en de planeten.
Deze tijdrekening beschrijven we meer uitgebreid in de Rubriek: Het
Jaar 2012.
 
 
Het cyclische tijdsbegrip
 
Het principe van cyclische tijd houdt in dat bij terugkerende tijds-
faktoren zoals planeetconstellaties, gelijksoortige gebeurtenissen op-
treden. 
 
Het cyclische tijdsbegrip is aan een herwaardering toe. Enkele markante
fenomenen in onze huidige tijd dwingen ons om de loop van de dingen
met een nieuwe visie tegemoet te treden.
 
In het onderzoek naar de verbanden tussen mikro- en makrokosmos
kwamen we uit op steeds terugkerende planetenconstellaties.
Om een aantal te noemen:
 
- conjunctie tussen Jupiter en Saturnus, elke 20 jaar
- conjunctie tussen Jupiter en Uranus, elke 14 jaar
         (wordt hieronder verder toegelicht)
- conjunctie tussen Jupiter en Neptunus, elke 13 jaar
- conjunctie tussen Jupiter en Pluto, elke 13 jaar
 
De kwaliteiten van deze conjuncties zijn af te lezen aan de mensen
die rond die tijd geboren zijn, en die deze conjunctie hebben in hun
prenatale ontwikkeling, geboortehoroskoop, en progressies.
 
Ook kunnen we de kwaliteiten aflezen aan de gebeurtenissen in dat
tijdsbestek, met als actueel voorbeeld de huidige revolutionaire golf
in de Arabische wereld, die samenhangt met een Jupiter-Uranus-
conjunctie. Deze conjunctie hebben we uitgebreid beschreven in de
Rubriek: Jupiter-Uranus cyclus, dat gaat over over vrijheid.
 
De conjunctie tussen Jupiter en Pluto is uitgebreid beschreven in de
Rubriek: Jupiter-Pluto cyclus, dat gaat over politiek en macht.
 
Naast bovengenoemde conjuncties zijn er ook nog drievoudige planeet-
conjuncties te noemen, die met regelmaat terugkeren:
 
- conjuncties tussen Zon en Mars en Saturnus, elke 32 tot 35 jaar,
       in 1863, 1897, 1932, 1964, 1996, 2030, (2032), e.v.
- conjunctie tussen Zon en Mars en Uranus, elke 19-20 jaar,
       met een verspringing, ontstaan door de beweging van Mars,
       en met een ritme van een grotere tijdsspanne van 77 jaar
       in 1857, 1876, 1897, 1917, 1934, (1936), 1953, 1974, 1994,
       (2011), 2013, 2030, (2032), e.v.
- conjunctie tussen Zon en Mars en Pluto, elke 17 jaar
       in 1855, 1872, 1889, 1904, (1906), 1921, 1938, 1955, 1972,
       (1974), 1991, 2008, 2026, 2043. e.v.
 
Andere planeetconjuncties die nog onderzocht worden zijn:
- Zon en Mars en Neptunus
- Zon en Mars en Jupiter
- Zon en Venus met Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto.
 
Al deze onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat een cyclisch tijds-
begrip een interessante visie kan geven op mens en samenleving.
 
 
 
Jupiter conjunct Uranus
 
 
 
 
Van de hierboven genoemde conjuncties is de conjunctie tussen Jupiter
en Uranus op dit moment, 2011, heel actueel.
We zien de bekende beelden van mensen die opkomen voor meer vrijheid,
meer onafhankelijkheid, en zich verzetten tegen elke vorm van onder-
drukking.
 
Dit cyclisch, elke 14 jaar terugkerende patroon kunnen we duidelijk
maken door de volgende gebeurtenissen:
 
 
Jupiter-Uranus    1775   begin van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog
Jupiter-Uranus    1789   Franse Revolutie
 
   we slaan een paar jaar over
 
Jupiter-Uranus    1941   Februari-staking, Amsterdam, e.a.
Jupiter-Uranus    1954   Algerijnse opstand
Jupiter-Uranus    1968/1969   Praagse Lente, Mei-Revolutie in Frankrijk.
                                       Maagdenhuis-bezetting
Jupiter-Uranus    1983   Solidariteit, Polen
Jupiter-Uranus    1997   Kosovo, ex-Joegoslavië
Jupiter-Uranus    2011   Tunesië, Egypte, Libië, e.a.
Jupiter-Uranus    2024
Jupiter-Uranus    2038
 
Omdat deze conjuncties nooit op zichzelf staan, altijd samen gaan met
andere planeetconstellaties, zijn al deze bewegingen naar meer vrijheid
heel verschillend van karakter.
In onderstaand schema zien we dat de Jupiter-Uranus conjuncties
worden afgewisseld door andere belangrijke conjuncties. We zien ook
dat op twee momenten, in 1941 en 2011, deze Jupiter-Uranus conjunctie
samenvalt met een andere planeetconjunctie. In 1941 met Saturnus, en
in 2011 met de drievoudige conjunctie tussen Zon, Mars en Uranus.
 
 
In 1941 trad de Jupiter-Uranus conjunctie op, samen met de conjunctie
tussen Jupiter en Saturnus en de conjunctie tussen Saturnus en Uranus.
Het vrijheidsstreven (Jupiter-Uranus) werd onderdrukt (Saturnus).
 
De Februari-staking in Amsterdam, op 25 februari 1941, was een protest
tegen de razia's in de Amsterdamse Jodenbuurt. Deze staking werd met
harde hand neergeslagen door de Duitse bezetter, met 9 doden, en met
24 zwaargewonden en meer dan 100 arrestaties.
 
Op 15 februari 1941 protesteerden 8 Groninger Studentenverenigingen
tegen de 'numerus clausus' voor Joodse studenten, met leuzen als:
"... vrijheid van studie, zonder onderscheid van ras en geloof ...."
 
In 2011 gaat de Jupiter-Uranus conjunctie samen met een Zon-Mars-
Uranus conjunctie. Dat verklaart de felheid en ook de snelheid waarmee
dit vrijheidsstreven gepaard gaat.
In Tunesië en in Egypte voltrok zich dit proces binnen enkele weken tot
een maand. In Libië loopt dat uit in een burgeroorlog, waar stammen
elkaar bevechten.
 
Met deze voorbeelden is duidelijk geworden, dat kennis van het steeds
terugkerende, cyclische tijdspatroon, inzicht kan verschaffen op de loop
van de geschiedenis, dat door de mensen wordt uitgewerkt.
 
 
 
 
Cyclische tijd
 
Er zijn veel verschillende planeetconjuncties die met een eigen regel-
maat steeds opnieuw voorkomen. Hierboven hebben we dat slechts
met een drietal planeetconjuncties laten zien.
 
In werkelijkheid is de complexiteit vele malen groter.
Om daarvan een indruk te geven laten we een meer uitgebreide tabel
zien. 
 
 
 
Dit overzicht is nog niet kompleet. Er zijn nog meer planeetconjuncties
toe te voegen. Het zou het geheel minder overzichtelijk maken.
 
Deze manier van kijken naar de kosmos en de wereld kunnen we ook nog
in grotere tijdseenheden vatten. Zo blijkt dat er een grotere periode is 
van 492 jaar waarin planeetaspekten zich herhalen. Maar ook hier is
elke opnieuw voorkomende conjunctie nooit exakt hetzelfde als de vorige
conjunctie.
Deze periode van exakt 492 jaar beschrijven we meer uitgebreid in de
Rubriek: Astro-wetenschappers: Doolaard.
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl