vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
In de astrologische literatuur is al eerder gezienspeeld op belangrijke voorgeboortelijke momenten. Het begin van een leven op aarde moet voorafgegaan zijn door fasen in het gebied van de geest en op dat van de ziel.
 
 
Sepharial
 
Met name de Engelse astroloog Sepharial heeft het idee gelanceerd van een Zonne- of Solaire Horoskoop. Het verband tussen lichaam en geest, tussen het moment van geboorte op aarde (Geboortehoroskoop) en dat, waarop de herbelevendiging van het geestelijk lichaam plaatsvond (Solaire Horoskoop) steunt volgens Sepharial op de zodiakale positie van de Zon (zijn plaats in de Dierenriem) op het moment van de geboorte hier op aarde. Daarnaast zocht hij naar een Lunaire of Zielehoroskoop met behulp  van de zodiakale plaats van de Maan op het moment van geboorte.
 
 
Leo Knegt
 
Het is de Nederlandse astroloog Leo Knegt, die naast de geboortehoroskoop tot drie voorgeboortelijke konceptie-momenten komt. Deze Zonne-Epoch, Maan-Epoch en Ascendant-Epoch, zoals hij ze noemt, worden in zijn boeken vooral rekentechnisch uitgewerkt. In de berekeningen maakte hij gebruik van de zgn. Trituna Hermetis, de Regel van Hermes. Dit is het oudst bekende verband, dat gelegd is tussen het moment van Geboorte en dat van de Konceptie.
Deze Regel van Hermes luidt als volgt:
 
Zodiakale punt van de Ascendant bij de geboorte is het zodiakale plaats van de Maan bij de Konceptie;
en omgekeerd:
De zodiakale plaats van de Maan bij de Geboorte is het zodiakale punt van de Ascendant bij de Konceptie.  
 
De Regel van Hermes wordt in de praktijk van de Astrologie gewoonlijk gebruikt om de geboortetijd te korrigeren, als deze niet nauwkeurig  bekend is.
 
 
De vier geboorte-momenten
 
Volgens Leo Knegt zijn er vier  momenten van geboorte, het fysieke geboorte-moment en drie voorgeboortelijke conceptie-momenten.
 
Dat is de conceptie-moment van het Zonne- of geestelijke-lichaam, bepaald door de plaats van de Zon op het fysieke geboorte-moment.
 
Gevolgd door het conceptie-moment van het Maan- of ziele-lichaam, bepaald door de plaats van de Maan op het moment van de fysieke geboorte.
 
En het conceptie-moment van het etherisch- of levenslichaam, eveneens bepaald door de plaats van de Maan bij de fysieke geboorte.
 
Leo Knegt vindt dat er véél te ver gaande conclusies worden ontleend aan de geboorte-horoskoop. De Radix (= geboortehoroskoop) en progressies geven veel informatie over het zich ontwikkelende leven van een mens, maar men kan er niet alles mee verklaren. Daarvoor zijn de andere drie geboorte-momenten van aanvullende betekenis.
 
 
De tien Maan-maanden 
 
"In de periode tussen conceptie en geboorte keert de Maan steeds opnieuw terug naar de plaats van de Maan bij het bevuchtings- en het geboorte-moment", aldus Leo Knegt.
 
Deze uitspraak van Leo Knegt komt aardig overeen met onze bevindingen over de prenatale ontwikkeling van een mens.
Een gemiddelde zwangerschap duurt tien Maan-maanden (10 x 27.5 dag = 275 dagen).
De zgn. 'tijdsleutel' hebben we hypothetisch weten vast te stellen op:  "elke Maan-maand (27.5 dag) in de prenatale ontwikkeling correspondeert met 7 jaren in de daaropvolgende levensloop".
 
Deze tijdsleutel laat zich in elk volgend voorbeeld bevestigen. Op deze site zien we daar talrijke voorbeelden van. Planeetaspekten die tijdens de periode van zwangerschap hebben plaatsgevonden zien we terug in de daaropvolgende levnsloop.
 
 
......deze tekst wordt op dit moment nog verder aangevuld ........
 
 
 
 
 
Thierens
 
De astroloog Thierens heeft deze Regel van Hermes verder uitgebreid. Hij zegt o.a.: "een graad van de zodiak staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een kruis, waarvan de drie andere punten komplementair zijn met de eerste." De Ascendant kan worden vervangen door de Descendant en zelfs door de MC of IC.
 
De Regel van Hermes volgens Thierens ziet er als volgt uit:
 
De zodiakale plaats van de horizon (= Ascendant - Descendant) bij de geboorte is die van de Maan in de Lunaire Epoch (konceptie-horoskoop) en die van de Zon in de Solaire Epoch.
De zodiakale plaats van de Maan bij de geboorte is een van de vier hoekpunten (Ascendant, Descendant, MC, IC) van de Lunaire Epoch.
De zodiakale plaats van de Zon bij geboorte is een van de vier hoekpunten in de Solaire Epoch.
 
Op de eerste regel van deze door Thierens geformuleerde Regel van Hermes bestaat nog een verdere uitwerking, nl.:
 
Als de Maan bij geboorte toenemend is, dan staat de Maan bij konceptie op die plaats waar de Ascendant bij de geboorte staat.
Is de Maan bij geboorte afnemend, dan staat de Maan bij konceptie op die plaats waar de Descendant bij geboorte staat.
 
 
 
Een viertal horoskopen
 
 
Op basis van bovenstaande literatuur kun je spreken van een viertal 'geboorte'horoskopen.
 
Het eerste geboortemoment is het geestelijk/mentale aanvangspunt van ons leven en het wordt weergegeven in de Solaire of Zonne-Horoskoop. Deze horoskoop ligt nog vóór de konceptiedatum.
 
Het tweede geboortemoment is het astrale/ziele aanvangspunt. Het wordt weergegeven in de Lunaire of Maan-Horoskoop. Het is het moment waarop het 'astraallichaam' zijn werkzaamheid begint. Het valt samen met het konceptiemoment.
 
Het derde geboortemoment is het beginpunt op etherisch gebied en omvat de gehele periode van de prenatale ontwikkeling. Het is de periode waarin het 'levenslichaam' zijn vormende werking doet.Omloopbewegingen van de Maan en van de planeten en de onderlinge aspekten hebben een grote invloed op de vorming van het lichaam. Wat daar aan vormkrachten wordt "ingewikkeld", wordt in het daaropvolgend leven "ontwikkeld".
De prenatale ontwikkeling duurt gemiddeld tien 'maan'maanden. Het laat zich spiegelen aan de levensloop, en wel zo, dat één 'maan'maand staat voor zeven levensjaren.
 
Het vierde geboortemoment is de Geboortehoroskoop, het is onze fysieke geboorte, bepaald door tijd en plaats.
 
 
Geboortehoroskoop en Prenatale Ontwikkeling 
 
In de praktijk van astrologie is het vooral de Geboortehoroskoop, dat als basisgegeven wordt gebruikt voor karakterbeschrijving, aanleg, ontwikkeling, etc. Progressieve Aspekten (Secundaire Direkties), en de Aspekten, die gemaakt worden door de Transits zijn eveneens van grote waarde.
 
Op deze site, 'astroarts', maken we vooral gebruik van de gegevens uit de prenatale ontwikkeling. We hebben daarmee verbanden kunnen leggen met bijzonderheden uit de levensloop. En we hebben ons keer op keer laten verbazen over de onderlinge samenhang.
 
Een goed voorbeeld van een vergelijking tussen Geboortehoroskoop en Prenatale Ontwikkeling vinden we in dat van Picasso, welke vergelijking uitgebreid beschreven wordt op picasso.nl , in de beschrijving van zijn geboortehoroskoop en in de beschrijvingen alle stijlperiodes.
 
 
Literatuur
 
Leo Knegt    Het mysterie van ons lot en leven
        uitgeverij C.A. Spin & Zoon, Amsterdam
 
 
 
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl