vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
Robert Doolaard heeft in zijn boek "Golven" het verband aangetoond tussen planetaire cycli en de loop der geschiedenis. De cycli tussen Uranus, Neptunus en Pluto hebben een relatie met de hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis. Doolaard geeft een aantal kernbegrippen voor de drie planeten:
 
Pluto        innerlijke kracht, macht, levensdrift, erotiek
Neptunus  innerlijk gevoel, inspiratie, dromen,
Uranus     inzicht, bewustzijn, onafhankelijkheid, emancipatie, vrijheid
 
In een cyclus maakt een planeet uitgaande en ingaande aspekten, waarvan de uitgaande aspekten de actieve, creatieve fase aangeeft, en de ingaande aspekten de passieve, oogstende, desintegrerende fase.
 
In een grafisch voorgestelde efemeride laat hij de verschillende tijden in de geschiedenis voorbijtrekken, met daarnaast een uitwerking van de belangrijkste gebeurtenissen. Het blijkt dat er om de 492 jaar Neptunus en Pluto op dezelfde plaats in de Dierenriem conjunct staan. Deze periode wordt in zijn boek gebruikt om de geschiedenis in te delen in een aantal grote tijdvakken met overeenkomstige gebeurtenissen. Doolaard verdeelt de periode van 492 jaar in vieren.
 
We geven een voorbeeld:
 
1450-1570: met een langdurig uitgaand sextiel tussen Neptunus en Pluto,
                     dat samenvalt met het belangrijkste gedeelte van de Renaissance
1570-1700: beslaat een spannende periode met godsdiensttwisten en
                     revoluties, Tachtigjarige oorlog en de Dertigjarige oorlog.
1700-1820: in deze periode overheerst de geest van de Verlichting tot
                     aan de Franse revolutie
1820-1940: eindigend in de deprimerende 19de eeuw, uitmondend in
                     het irrationalisme rond 1900 en de twee wereldoorlogen.
 
Wat Doolaard nu heeft opgemerkt is dat elke periode van 492 jaar een opeenvolging is van: renaissance - twisten - verlichting - irrationalisme.
 
We laten een voorbeeld zien uit deze grafische efemeride.
 
 
Als vergelijking dezelfde planetaire aspekten, maar nu 492 jaar later.
 
 
 
We zien de overeenkomsten. Pluto en Neptunus lopen sextiel, Uranus neemt daarin een eigen positie in, met een kleine verschuiving, waaruit we zien dat naast de overeenkomst er ook een verschil blijft. Zo heeft elke periode in de geschiedenis een heel eigen planetenbeeld. De rechte stippellijn is de omloop van Saturnus, met daarop aangegeven elke 20 jaar de conjunctie met Jupiter (met stip).
 
Saturnusgolf
 
Ook loopt er een golvende stippellijn door het hele beeld, dat noemt Doolaard de 'Saturnusgolf'. Deze golvende lijn heeft betrekking op de ingaande en uitgaande aspekten van Saturnus met Uranus, Neptunus en Pluto, en de onderlinge aspekten van de laatste drie. Dat alles bij elkaar opgeteld vormt deze golfbeweging.
Bij veel uitgaande aspekten neemt de golfbeweging toe, bij ingaande aspekten weer af.
In het voorbeeld 1930-2070 is de neergaande beweging vanaf 1930 tot 1948 ontstaan door de ingaande aspekten van Saturnus. Deze periode valt samen met de economische crisis van de jaren dertig, de opkomst en ondergang van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog, waardoor een enorme aanslag op de beschaving werd gepleegd.
Vanaf 1948 tot 1966, tijdens de periode van de wederopbouw, bevindt Saturnus zich op zijn uitgaande traject. De verdere ontwikkeling van deze tendens wordt heel uitgebreid door Doolaard beschreven in zijn boek.
Het laat zich raden in welke fase we ons nu bevinden als we kijken naar deze golfbeweging rond 2010.
 
We geven een overzicht van de uitgaande en ingaande aspekten tussen de planeten
 
           PLU PLU  NEP SAT SAT SAT             JUP  JUP  JUP  JUP
year    NEP URA URA PLU NEP URA Total  PLU NEP URA SAT  Total
 
2000    52    63    11    149    97      86     458    134   82    71    15    760
2001    52    65    15    161   109     96     498    169  117  104    8     896
2002    51    66    15    175   122    107    536    156  153  138   31   1014
2003    51    68    17    174   135    118    563    122  173  170   54   1082
2004    51    70    19    161   148    129    578     92   143  161   69   1043
2005    51    71    20    148   161    141    592     65   117  136   83    993
2006    51    73    22    135   174    152    607     42    93   114   93    949
2007    51    75    23    123   172    163    607     19    70    92   104   892
2008    51    76    25    111   162    173    598      4     47    72   115   836
2009    51    78    27    100   149    178    583     28    23    50   127   811
2010    51    80    29     89    140    169    558     53     2     27   142   782
2011    51    82    30     79    130    160    532     81    30     0    160   803
2012    51    84    32     69    120    153    509    113   61    30   178   891
2013    52    86    33     60    112    145    488    148   96    63   152   947
2014    52    87    35     51    103    138    466    175  133   98   124   996
2015    52    89    37     42     94     132    446    142  166  129   99    982
2016    52    91    39     34     86     125    427    112  164  157   78    938
2017    53    93    41     26     78     119    410     86   138  180   60    874
2018    53    96    43     17     70     113    392     62   115  158   44    771
2019    53    98    44      9      63     107    374     39    92   137   30    672
2020    54   100   46      1      55     101    357     16    70   116   15    574
2021    54   103   48      7      47      95     354      8     46    94     1     503
2022    55   105   50     16     38      89     353     35    20    70    19    497
2023    55   108   52     25     30      83     353     64     8     44    39    508
2024    56   110   54     34     22      76     352     96    40    14    62    564
2025    56   112   56     43     13      69     349
2026    57   115   59     53      3       62     349
2027    57   118   61     64      7       54     361
2028    58   121   63     76     18      45     381
2029    59   124   65     87     28      37     400
2030    59   126   67     99     40      27
2031    60   129   70    112    52      17
2032    60   132   72     25     65       7
2033    61   135   74    140    78       4
2034    62   138   76    153    91      15
2035    63   142   79    167   104     25
2036    63   145   81    180   117     35
2037    64   148   84    167   129     45
2038    65   151   86    155   140     54
2039    66   155   89    143   151     62
2040    67   158   91    133   161     69
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
 
 
 
 
"L'indice cyclique" van André Barbault
 
In juni 2003 verscheen een publicatie van een Franse astroloog waarin deze met dezelfde conclusie kwam als die van Doolaard. Ingaande en uitgaande aspekten van de langzaamlopende planeten geven uitsluitsel over op- en neergang van culturen, van recessie en groei. Bij dit artikel van Barbault stond ook een grafische weergave van dit fenomeen, dat laten we hieronder zien. Het vertoont overeenkomsten met dat van Doolaard.
 
 
 
 
In deze grafiek zien we de recessie voortduren tot 2022. Het heeft één klein verschil met Doolaard. Doolaard rekent met Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Barbault neemt daar ook nog Jupiter bij, wat tot gevolg heeft dat de op- en neergaande lijn een extra golfbeweging laat zien, maar zijn beide opvattingen gelijk.
 
We zullen beide berekeningen hieronder nog verder uitwerken.
 
.... wordt aan gewerkt ..........
 
 
Enkele voorbeelden uit het boek van Doolaard
 
We laten de bovenstaande tabellen nog een keer zien, met daaronder het commentaar van Robert Doolaard zelf.
 
 
 
 
 
 
En als vergelijking eenzelfde periode, het tijdvak 1930 tot 2070, voor onszelf interessant, omdat we daar middenin staan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van zijn boek geeft Robert Doolaard nog een beknopt overzicht van de Neptunus - Pluto cyclus.
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert D. Doolaard            Golven             Uitgeverij Ankh-Hermes      ISBN 90-202-1668-6
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl