vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                        Salvador Dali       Zelfportret, schilderend aan een portret van Gala    1972
 
 
deze rubriek wordt de komende maand uitgewerkt......
 
 
Salvador Dalí heeft veel over zichzelf verteld en geschreven in zijn dagboeken, zijn geschriften, manifesten. We kunnen daardoor vrij nauwkeurig aangeven hoe zijn ontwikkeling als schilder is verlopen.
We willen zijn werk en zijn persoon beschrijven in een aantal onderwerpen, bepaald door zijn levensloop en door zijn stijlontwikkeling. Dat zijn de plaatsen waar hij heeft gewoond, Figueres, Cadaqués en Portlligat. De stijlontwikkeling laat zich verdelen in zijn vroege werk, de omslag daarin, naar een surréalistische vorm, en zijn laatste werken. 

In een onderzoek naar het vorm- en kleurgebruik in de beeldende kunst hebben we een verband kunnen aantonen met 'vormkrachten' in de prenatale ontwikkeling van kunstenaars. Deze 'vormkrachten', door Leonardo da Vinci als eerste onderkend, laten zich in verband brengen met planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling. Als de tekst daartoe aanleiding geeft, zullen we een verband leggen met deze kosmologische elementen.
 
 
Figueres
 
Salvador Dalí werd hier geboren op 11 mei 1904 om 8.45 uur in de ochtend.
Zijn vader was notaris in Figueres.
Kort voordat Salvador Dalí geboren werd, overleed zijn broer op heel jonge leeftijd.
 
"... mijn broer en ik leken als twee druppels water op elkaar, maar we vertoonden verschillende reflexen. Net als ik had hij de gezichtsuitdrukking van een genie. Hij vertoonde tekenen van een verontrustende vroege rijpheid, maar zijn blik werd versluierd door melancholie, een teken van zijn onovertroffen intelligentie. Ik, daarentegen, was veel minder intelligent, maar ik reflecteerde alles. Ik werd het prototype par excellence van een ongelooflijk laat ontwikkelde 'perverse polymorph', doordat ik alle herinneringen aan het erogene paradijs van de zuigeling koesterde; met een grenzeloos zelfzuchtige ijver hing ik aan mijn genoegens en bij de minste of geringste povocatie werd ik gevaarlijk .... "
 
Dali beweerde herinneringen te hebben aan het leven voor zijn geboorte in de buik van zijn moeder.
 
"..... alsof het gister was, ..... een paradijs, maar met de kleur van een weke, warme, onbeweeglijke hel, .... één van mijn baarmoederlijke visioenen was die van twee in een pan sissende eieren, maar dan zonder pan, een basis-hallucinatie die ik later, wanneer ik maar wilde, kon oproepen ...."
 
Zijn oudere broer werd geboren op 12 oktober 1901 en overleed op 1 augustus 1903 aan een hersenvliesontsteking.
Interessant detail is dat de conceptie van Salvador Dali plaatsvond op of rond de datum 12 augustus 1903. Zijn prenatale ontwikkeling begint op die datum, zie verder hieronder.
In veel schilderijen van Dali komen 'twee spiegeleieren' voor, die verwijzen naar zijn broer en hemzelf. Zijn broer heette ook Salvador, Salvador Galo Anselmo Dalí.
Het museum van Dalí, het 'Théâtre-Musée Dalí de Figueres' heeft op zijn buitenmuren allemaal eieren staan. Ook op zijn huis in Potlligat staan enkele eieren.
 
Op school was Dali dwars, haalde van alles uit om indruk te maken op zijn mede-scholieren. Hij was daarin  ook geweldadig naar anderen toe, maar ook naar zichzelf. Zo liet hij zichzelf van trappen vallen.
 
Al op jonge leeftijd schilderde Dali zijn eerste landschap, uitgevoerd in de precieze, literaire stijl van de negentiende eeuw.
Hij werkte in een oude wasruimte,  dat zich bevond helemaal op de bovenste verdieping van het ouderlijk huis in Figueres, waar hij op warme dagen zijn kleren uittrok en in een tobbe met water ging zitten schilderen. Overal aan de wanden hingen zijn schilderijen, naast reprodukties van meesters uit de Renaissance, die hij uit tijdschriften had gescheurd.
Deze 'studio'werd zijn toevluchtsoord. Alleen-zijn werd een obsessie, hier kregen zijn fantasieën gestalte.
 
"... wanneer je een genie speelt, word je een genie ....."
 
Dali, 14 jaar oud, kwam in contact met vrienden van zijn ouders, de familie Pichot, een artistieke familie, Ramón Pichot was een begaafd impressionistisch schilder, zijn twee zoons waren musici, en zijn dochter operazangeres. Ramón erkende het talent van Dalí en stelde hem in staat om te schilderen.
 
 
 
Cadaqués
 
De vader van Dali was geboren in het plaatsje Cadaqués, aan de kust. De familie had daar een eigen huis, aan de 'plage d'Es Llaner', waar zij elke zomer, elke vakantie naar toe trokken. Dali heeft daar sterke herinneringen aan.
In zijn dagboeken schrijft hij daar over, op 8 januari 1920, 16 jaar oud:
 
"... j'ai passé un été délicieux, comme tous les étés, dans le village idéal et rêveur de Cadaqués. Lá-bas, près de la mer latine, je me suis imprégné de lumière et de couleur. J'ai passé dechaudes journées d'été à peindre frénétiquement tout en m'efforçant de traduire la beauté incomparable de la mer et de la plage ensolleillée ...."
 
Op 23 april 1920 voegt hij daaraan toe:
 
" ..... je pense à Cadaques et je ressens une grande émotion de calme profond. Les soirées d'été... peindre... des nuits tièdes de lune, de nostalgie, d'un amour silencieux... reflets et bleu du ciel... blancheur d'ecume, joie! Une barque revient de la pêche et l'éclat de la première étoile du "crépuscule... "
 
Dalí associeerde zomer en kunst met Cadaqués.
 
Zijn vader zag het enthousiasme waarmee Salvador elke keer weer aan het schilderen ging. In 1914, Dalí is dan 10 jaar, regelde zijn vader een atelier voor hem, bij een bevriende  familie in Cadaqués, de schilder Ramon Pichot i Gironès, die uit een familie stamde met veel intellectuelen en kunstenaars. 
Het was een klein, wit gekalkte atelier op een verdieping boven een vissershut, met uitzicht over de baai. de muren hingen nog vol met de impressionistische schilderijen van Ramon Pichot.
 
 
......... wordt op dit moment aan gewerkt ......
 
 
 
 
 
 
1917 - 1927 De eerste werken van Dali.
 
In deze periode schilderde Dali het landschap in de omgeving van Figueras en Cadaqués. De grillige kust van Cap de Creus bracht zijn fantasie op gang. Hij werd geïnspireerd door het impressionisme en door het kubisme van Juan Gris. 
 
Madrid
 
In 1921 ging Dali, 17 jaar oud, naar de San Fernando-academie in Madrid. Hij verbleef daar in 'la Résidence d'etudiants', waar hij bevriend raakte met Garcia Lorca, de filmmaker Luis Bunuel, de gitarist Regino Sainz de la Maza, de schrijver Carles Costa, e.a.
Toen Dali daar nog maar pas woonde, liep een medestudent, José 'Pepin' Bello, de kamer van Dali binnen, en ontdekte tot zijn verbazing twee kubistische schilderijen. Dat nieuwtje verspreidde zich snel "... de Polaco-schilder (Polaca was een bijnaam voor Catalanen) was een kubist, .... en 'kubisten' waren avant-gardekunstenaars.
Dali kwam hier terecht in een milieu van vooruitstrevende studenten, met Louis Bunuel (studeerde entomologie), Federico Garcia Lorca (rechten) en Pepín Bello (geneeskunde).
Dali studeerde aan de Hogeschool der Kunsten in Madrid.
In 1923 werd Dali verwijderd voor een jaar, omdat hij de vakkundigheid van de professoren zeer scherp had bekritiseerd en daarmee onrust veroorzaakte.
 
.......
 
 
1927 - 1928 Overgangsperiode
 
Dali experimenteerde met texturen, kunstharsen, grof zand, en grind van de stranden. Stenen en kurk verwerkte hij in zijn schilderijen.
 
 
 
1929 - 1940 Surrealistische periode
 
Dali ging zijn eigen angsten en fanatsieën verkennen, legde deze door symbolische beelden op doek vast in een hyperrealistische fotografische stijl van schilderen. Hij noemde ze 'handgeschilderde droomfoto's".
 
 
1929
 
Het jaar 1929 wordt wel gezien als het jaar waarin Dali zijn eigen weg gaat.
 
In de winter van 1929 was Dali in Parijs bij de première van de film "Un chien andalou" van Luis Bunuel.
Dali ging zijn nieuw verworven vrienden uit de weg. Deze vrienden brachten te veel uren door in de café's en de boulevards van Parijs.
Dali nam daarop de trein terug naar Spanje.
Eenmaal terug in Cadaqués kwamen de wonderen en de fantasieën van zijn kindertijd weer terug.
Een stroom van voorstellingen kwam in hem op, waarmee hij zijn eerste echte surrealistische schilderij maakte. Hij zou alles automatisch en zonder ingrijpen van het bewustzijn laten verlopen.
Het schilderij "Het duistere spel" werd gevolgd door "Het aanpassen van de verlangens", waarin hij ook collagemateriaal, fotografische en gedrukte knipsels plakte. Hij schilderde de knipsels over zodat ze niet van de rest van het schilderij te onderscheiden waren.
 
In de zomer van 1929 kwamen Bunuel, Magritte en zijn vrouw, Paul Eluard en zijn vrouw Gala naar Cadaqués.
 
 
 
.........
 
 
Portlligat
 
In 1929/1930 vond Dali op zijn tochten langs de kust, waar hij motieven zocht om te schilderen, een kleine baai, met een aantal vissershutten, waarin de vissers hun visgerei bewaarden. Hij vond de plek zo bijzonder, dat hij één van die hutten kocht en daar zijn eerste huis van maakte. Het was niet meer dan een viertal muren en een halfvergaan dak, en niet groter dan 5 bij 4 meter. Eén van de eerste dingen die hij moest doen was het bewoonbaar maken van deze idyllische plek, waar hij in 1930 met Gala introk.
 
 
Surrealisme
 
Dali heeft .......
 
 
 
 
1941 - 1989 Klassieke periode in het werk van Dali
 
Zijn interesse van persoonlijke obsessie ging over op meer universele thema's. Dali raakte gefscineerd door religie en de moderne wetenschap.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vormkrachten - planeetkwaliteiten - planeetconjuncties
 
 
In het onderzoek naar het vorm- en kleurgebruik in het werk van Salvador Dali hebben we een overzicht kunnen samenstellen van 'vormkrachten'/ planeetconjuncties in de prenatale ontwikkeling en in de progressies van Salvador Dali.
 
 
Overzicht van de prenatale vormkrachten / planeetaspekten en de progressies
 
 
 
 
 
De afbeeldingen worden nog verder aangevuld en toegelicht ......
 
 
 
 
                    
                            Salvador Dali     Portret van Hortensia        1918
 
 
              
                 Salvador Dali     portret van de cellist Ricardo Pichot   1920
 
 
       
           Salvador Dali                               Zelfportret                                  1920
 
 
              
                     Salvador Dali              Zelfportret, kubistisch              1923
  
 
    
     Salvador Dali                     la persistencia de la memoria                              1931
 
 
             
      Salvador Dali        interieur, in de vorm van het zicht van Mae West         1934
 
 
                       
                        Salvador Dali                 Brandende Giraf                     1936
 
 
        
          Salvador Dali                          De grote paranoïcus                                     1936
 
 
                   
                     Salvador Dali        Venus van Milo, met schuifladen       1936
 
 
        
        Salvador Dali                              Afrikaanse impressie                                  1938
 
 
              
                Salvador Dali                               Spanje                                          1938
 
 
Dali schilderde in de jaren 30-40 dit soort taferelen, waarin realiteit en surrealiteit elkaar
overlapten. We zien een schaduwrijke plek, waarbij een druif zijn schaduw werpt langs
een muur, en er ontstaat spontaan een 'portret van Voltaire'.
Dit portret van Voltaire zien we terug in het hiernavolgende schilderij.
 
 
        
         Salvador Dali            De slavenmarkt, met de buste van Voltaire             1940
 
 
               
            Salvador Dali     detail van bovenstaand schilderij, buste van Voltaire
 
 
       
        Salvador Dali                                 De drie leeftijden                                   1940
 
 
                              
                                                        Dali in een ei                       1942
 
 
             
              Salvador Dali                   Droom, de granaatappel                        1944
 
 
      
       Salvador Dali                              Hallucinoge torero                                      1970
 
 
       
        Salvador Dali                       zelfportret, schildert Gala                               1972
 
 
                
              Gala uitkijkend over de Middellandse Zee, met portret van Lincoln,
                  Salvador Dali                                                                                1976
 

Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl