vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  
      
 
                          ................ deze rubriek wordt op dit moment bewerkt ..............
                   
 
 
                                         
 
                                                                        Pablo Picasso
 
In het onderzoek naar planeetkwaliteiten in de beeldende kunst hebben we het werk van Picasso uitgebreid bekeken op vorm- en kleuraspekten. Het verbaasde ons toen, en ook nu nog, hoe exakt de planetaire
aspekten in de prenatale ontwikkeling tot uitdrukking zijn gekomen in de artistieke ontwikkeling van Picasso. De uitkomst van dit dynamische ontwikkelingsbeeld werd keer op keer bevestigd door nieuwe voorbeelden, bij andere kunstenaars.
 
Pablo Picasso gaan we beschrijven in de nu volgende teksten:
 
                      - een overzicht van de ontwikkeling van Picasso zichtbaar in zijn schilderijen 
                      - een overzicht van de prenatale ontwikkeling van Picasso
                      - het kosmogram van Picasso
                      - de progressieve aspekten
                      - daaropvolgend een beknopte biografisch schets
                      - met steeds een makrokosmische analyse
                      - in de teksten laten we voorbeelden zien van de kunst van Picasso
 
 
 
 
 
Schilderijen als neerslag van de artistieke ontwikkeling van Picasso
 
 
 
 
 
 
 
Prenatale ontwikkeling van Picasso
 
In het onderstaande overzicht zien we links de planeetaspekten tijdens prenatale ontwikkeling van Picasso.
 
 

            
 
 
 
 
Het begin van de prenatale ontwikkeling ligt op 25 januari 1881. Het bestaat uit 10 MAANmaanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daarop volgende levensloop. Een MAANmaand komt overeen met 7 jaar in de levensloop. De overeenkomstige jaren staan aangegeven, met enkele hoogtepunten uit het oeuvre van Picasso.
 
In het voorbeeld van Picasso zien we een bijna constante verandering van stijlen, die samenvallen met de planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling. We zullen in de biografische ontwikkeling van Picasso de stijlverandering en de planeetaspekten verder bespreken.
 
Dit eerste voorbeeld onderschrijft de opvatting van Leonardo da Vinci, waarin deze zegt dat de "ziel" (= planeten) van een kunstenaar terug te zien is in zijn beeldend werk.
 
Picasso is misschien wel het beste voorbeeld waarin we kunnen zien hoe de prenatale ontwikkeling samenloopt met een kunstontwikkeling. We hebben Picasso heel uitgebreid beschreven op een eigen website, picasso.punt.nl  Deze site is nog in ontwikkeling, de eerste 6 hoofdstukken zijn uitgewerkt.
 
 
Het kosmogram van Picasso
 
Pierre Daix, vriend en biograaf van Picasso, heeft van Picasso zelf vernomen dat hij geboren is om half tien 's avonds in Málaga, We kunnen dat lezen in de biografie, geschreven door Pierre Daix, uitgegeven in 1964 bij Editions Aimery Somogy, in Parijs, en vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Uitgeverij W. Gaade, in Den Haag in hetzelfde jaar. Het staat te lezen op bladzijde 11.

 
 
     
 
 
 
Belangrijkste elementen in het kosmogram van Picasso zijn:
 
 - Mars op de Ascendant
 - Uranus op het vierde huis
 - Venus in dat vierde huis
 - Zon in het vijfde huis
 - en wel vier planeten in het elfde huis
 
We zullen deze elementen bespreken in de hierna volgende beschrijving van Picasso.
 
 
 
 
Pablo Ruiz y Picasso
 
 
Picasso werd geboren op 25 oktober 1881 in Málaga.
 
           
                 een torso                             een voet                              een linkerarm
     Picasso's tekeningen naar gipsmodellen, academie van La Coruna, 1894, 13 jaar oud
 
Tekentalent
 
Zijn vader, José Ruiz Blasco, was tekenleraar aan de plaatselijke kunstacademie 'San Telmo' en conservator van het stedelijk museum in Málaga. Zijn moeder was Maria Picasso y Lopez.
 
Picasso heeft al op jonge leeftijd leren tekenen. Zijn tekentalent werd al vroeg herkend en gestimuleerd.
Over zijn talenten heeft Picasso zich eens uitgelaten in een gesprek met Brassaï, fotograaf, waarin het tekentalent werd besproken van de jeugdige Etienne Didier. Picasso zei het volgende:
 
"... Het joch dat u laatst heeft meegebracht is buitengewoon..... Ik heb zelden op die leeftijd zo'n felheid, zo'n vaardigheid, zo'n schilderstalent gezien......
Ik was diep onder de indruk... Maar hoe verbazingwekkend die tekeningen ook mogen zijn, je kunt niet zeggen dat hij dat talent voorgoed bezit... Wat men aanziet voor een vroegtijdig talent is het talent van de kindertijd... Op een bepaalde leeftijd verdwijnt dat spoorloos. Het zou kunnen dat dit kind ooit een echte schilder wordt. Maar dan zal hij weer helemaal opnieuw moeten beginnen.............Ik heb dat talent bij voorbeeld niet gehad....  Mijn allereerste tekeningen zouden nooit meegedaan kunnen hebben aan een expositie van kindertekeningen.... De kinderlijke onhandigheid en naïveteit ontbraken bijna volledig.... Ik was al heel vroeg het stadium van die wonderlijke visie voorbij....Toen ik zo oud was als dat jochie maakte ik academische tekeningen.... Ik schrik als ik zie hoe nauwgezet en precies die zijn.... Mijn vader was tekenleraar en hij heeft me waarschijnlijk zo vroeg in die richting gestuurd.... "
 
uit: Brassaï, Gesprekken met Picasso, blz. 110-111, Uitgeverij De Arbeiderspers
 
 
De eigen tekeningen waar Picasso op doelde, zijn te zien in het Picassomuseum in Barcelona.
 
 
Deze tekenvaardigheid zien we terug in de Mars op de Ascendant van Picasso. In de progressies zal Mars retrograde gaan lopen, en blijft daardoor zijn hele leven lang op de Ascendant staan. We zien dan ook dat Picasso tot op hoge leeftijd actief bezig in allerlei technieken en onderwerpen.
Mars op de Ascendant komen we tegen bij ook andere kunstenaars die veel getekend hebben. Mooiste voorbeeld is wel Leonardo da Vinci, die zijn hele leven lang tekeningen is blijven maken in zijn geschriften.
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            
            Het meisje met de blote voeten                            Man met pet
                              Picasso's schilderijen uit 1895, 14 jaar oud
 
Opleiding en invloeden
 
In La Coruna ging Picasso naar de academie waar zijn vader lesgaf. Hij is dan 11 jaar oud.
Hij doorliep hier tot 1895 de klas voor ornamenttekenen, en daarna de figuurstudieklas en tenslotte de drie klassen voor het kopiëren naar gipsmodellen en het schilderen naar de natuur.
Hier ligt de basis van de tekenvaardigheid van Picasso.
In Barcelona herhaalde zich dat, hij bezocht daar de kunstacademie van 'La Lonje', waar zijn vader in 1895 benoemd is als docent.
 
 
Picasso ging in 1897 naar de Kunstacademie Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. Hij bleef hier slechts enkele maanden, de lessen bij Moreno Carbonero vond Picasso saai, hij leerde er niets nieuws. Hij bleef dan ook weg en ging zich toeleggen op het kopiëren van de grote meesters in het Prado.
 
In de winter van 1897/1898 werd Picasso ziek, en in het voorjaar ging hij naar Horta da San Juan, naar zijn vriend Manuel Pallarés. Picasso verbleef daar 9 maanden lang en tekende naar allerlei onder-
werpen, als landschappen, huizen, dorpen, boeren, zigeunerinnen, het werk op het land. Over deze periode heeft Picasso gezegd:
 
"Alles wat ik heb geleerd in Horta de Ebro, alle thema's in mijn werk heb ik daar ontwikkeld."
 
De periode waarin Picasso zijn onderwerpen heeft verkend tijdens  zijn verblijf in Horta da San Juan, valt samen met een conjuncties van de Maan met Jupiter, Saturnus, Neptunus, Venus en Pluto. Het zijn deze planeten die in de volgende ontwikkeling van Picasso de belangrijkste kwaliteiten zullen zijn in zijn schilderwerk. Deze conjunctie vond plaats op 30 maart 1881 en 1 april 1881, in de prenatale ontwikkeling, welke data overeenkomen met de jaren 1897 en 1898.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Een voortdurende stijlontwikkeling
 
Picasso maakte zijn eerste reis naar Parijs in oktober 1900 samen met zijn vriend Casagemas. Hij ziet in Parijs de werken van Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Bonnard, e.a.
In december van datzelfde jaar ging Picasso alleen terug naar Barcelona.
Toen Picasso in februari 1901 hoorde dat zijn vriend Casagemas in Parijs zelfmoord had gepleegd, was hij geschokt. In dit jaar maakte hij enkele schilderijen met de dood van Casagemas als onderwerp. In mei 1901 ging Picasso opnieuw naar Parijs en betrok het atelier van zijn overleden vriend.
Zijn thema's werden somber, het drukte uit de armoede waarin hij moest leven, met onderwerpen als ouderdom, eenzaamheid, maar ook de wereld van het circus.
 
 
        
     Pablo Picasso    Tragedie        1904     Pablo Picasso      Zelfportret          1901
 
Blauwe periode
 
In de periode 1901-1904 leefde Picasso in armoede in Parijs. Hij deelde een appartement met Max Jacob. Om de kleine woning warm te houden werden zijn tekeningen verbrand in een kachel.
Picasso maakte sombere schilderijen in donkere kleuren, blauw, groen, zwart en paars. Het is het begin van zijn 'blauwe periode'.
 
Het belangrijkste werk uit die tijd was "La Vie", waarvoor hij talrijke schetsen maakte. Hij beeldde aanvankelijk zichzelf uit, maar op de uitvoering op het doek schilderde hij zijn vriend Casagemas.
 
 
            
     Picasso                tweetal schetsen voor het schilderij "La Vie"                mei, 1903
 
                
                    Picasso            La Vie          olieverf, 196x128, zomer van 1903
 
Deze blauwe periode zien we terug in de prenatale ontwikkeling van Picasso, in een conjunctie tussen de Zon en Saturnus, op 22 april 1881. Vóór deze datum is deze conjunctie "ingaand", wat samenvalt met een
periode van enkele jaren vóór 1904, welke periode we kennen als de "blauwe periode".
Als de Zon aan die Saturnus voorbij gaat, ontstaat meteen een uitgaande conjunctie met Jupiter, wat dan met de "roze periode" samenhangt.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
         
      Picasso    Vrouwelijk naakt    1906      Picasso     Het Toilet     zomer 1906
 
Roze periode
 
Vanaf 1904 kreeg Picasso zijn eerste successen, hij verhuisde naar de Rue Ravignan 13, het legendarische "Bateau Lavoir", en ontmoette daar zijn eerste vrouw, Fernande Olivier.
Hij ontmoette hier ook Guillaume Apollinaire, George Braque, Matisse, Jean Cocteau, en Gertrude Stein.
De kunstenaars zochten elkaar op in de café's als die van Père Frédé met de naam "Lapin Agile" (het handige konjin) en men ging naar het circus Medrano.
Picasso kwam hier ook in contact met schrijvers als André Salmon, die bijeenkomsten organiseerde in "Closerie des Lilas".
 
         
          Picasso     Famille de saltimbanques / Kunstenmakersfamilie    1905
 
De somberheid verdween uit zijn schilderijen. Hij gebruikte zachte tinten, blauw en roze. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn naast bedelaars en gebrekkige eenzamen, ook harlekijnen, kunstenmakers en toneelspelers, figuren uit de wereld van het circus.
 
De roze periode komt in de prenatale ontwikkeling van Picasso voor als een uitgaande conjunctie tussen de Zon en Jupiter, op 22 april 1881.
In de jaren volgend op 1905 spreken we van een "roze periode".
 
Deze koppeling tussen planeet en kleurgebruik, waarbij Saturnus met de kleur blauw samenhangt en de warme kleuren roze, oranje, geel met Jupiter, zien we ook optreden in het kleurgebruik van Vincent van Gogh.
Alleen niet in opeenvolgende periodes, zoals bij Picasso, maar tegelijkertijd op elk schilderij dat hij maakte, vanaf 1888 tot aan zijn dood. Bij Vincent van Gogh is er in zijn prenatale ontwikkeling een conjunctie
tussen de Zon en Jupiter én tegelijkertijd in de progressies een conjunctie tussen de Zon en Saturnus,
We zien dan ook in bijna al zijn schilderijen uit die periode de kleuren geel en blauw naast elkaar gebruikt.
Vincent van Gogh beschrijven in een eigen tekst.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Les Demoiselles d'Avignon
 
Het is een feit dat Picasso in de winter van 1905-1906 ertoe overgaat om zijn figuren ruimtelijker weer te geven. Hij ziet in het vroege voorjaar van 1906 een tentoonstelling met antieke Iberische sculpturen, in 1903 opgegraven in Osuna. Zijn belangstelling voor de primitieve kunst is daarmee gewekt.
In mei 1906 ging Picasso met Fernande Olivier naar Barcelona, de zomer brengen ze door in Gósol, in de provincie Tarragona. Hij schilderde hier de plaatselijk boerenbevolking, en een aantal naakten. Hij maakte zelfs een figuurgroep waarin al elementen voorkomen die hij in het schilderij "Les Demoiselles d'Avignon" gaat uitwerken. In de vele voorbereidende schetsen zien we een ruimtelijk, plastische vormgeving. Het schilderij voltooide hij in juli 1907.
 
         
 
           
            Pablo Picasso               Les demoiselles d'Avignon                       1907
 
En zoals nu blijkt is Picasso daarbij niet beïnvloed geweest door de negerplastiek. Pas in de zomer, in augustus 1907 zag hij in het Parijse Trocadéro Museum een zaal Afrikaanse sculpturen, waarvan de vormkarakteristieken overeenkwamen met enkele koppen in zijn eigen schilderij.
 
Het verhaal volgens de dichter Max Jacob dat het kubisme zou zijn uitgevonden op een avond bij Matisse, waar deze aan Picasso een negerbeeldje toonde dat hij in zijn bezit had, dat verhaal zou niet kunnen kloppen.
Om de vormovereenkomsten te tonen tussen beide kunstvormen hieronder een typisch negermasker en een detail uit 'Demoiselles'.
 
De ontwikkeling van een nieuwe stijl zoals we die zien in de periode van 1906 naar 1907, wordt in de prenatale ontwikkeling van Picasso aangegeven door een Zon conjunct Neptunus.
Het Neptunus aspekt geeft aan het uiteenvallen van de voorstelling, hedesintergreren van de gehele voorstelling in stukken.
 
Verder is het interessant om te vermelden dat er een makrokosmisch verband blijkt te bestaan tussen Picasso en Braque, en wel zo, dat de progressieve aspekten bij Picasso exakt overeenkomen met de aspekten in de prenatale ontwikkeling bij Braque, voor het jaar 1907 als zij elkaar voor het eerst ontmoeten.
We beschrijven dat meer uitgebreid in het onderwerp Kubisme.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Geometrisch kubisme
 
Picasso ging over tot een minder naturalistische, meer geometrische stijl. In 1907 was er een grote tentoonstelling van het werk van Paul Cézanne. Op deze tentoonstelling hingen enkele schilderijen van landschappen, met daarop de Mont Saint-Victoire. Hierop werd de voorstelling teruggebracht naar een meer geometrische vormentaal.
Van Cézanne is de uitspraak bekend, dat alle vormen in de natuur zijn opgebouwd uit een aantal oervormen zoals de bol, kegel , cilinder en kubus.
 
         
          Pablo Picasso                  De Fabriek, Horta de Ebro                  1909
 
Het ontstaan van het kubisme als stijl valt samen met de conjunctie van Venus met Saturnus in het teken Stier, in de prenatale ontwikkeling van Picasso. Door de retrograde van Venus vindt deze conjunctie twee keer plaats. Het beeldend werk wordt daardoor gekenmerkt door scherpe contouren, met veel nadruk op de vormaspekten van de voorstelling, veel licht-donker, en weinig kleur.
 
 
          
           Pablo Picasso              Portret van Ambroise Vollard                   1910
 
Analytisch kubisme, 1910 - 1912
 
De voorstelling in het analytisch kubisme wordt opgedeeld in kleine fragmenten. Picasso komt tot de "compositions simultanées", waarbijverschillende gezichtspunten weergegeven worden, er is geen centraal perspectief.
De grote aandacht voor vorm en struktuur bracht Picasso er toe de kleur volledig ondergeschikt te maken. In het analytisch kubisme wordt het werk van Picasso bijna abstrakt. Hij blijft zich toch vasthouden aan de voorstellingswereld.
In deze periode ontstond een nauwe samenwerking tussen Picasso en Georges Braque. De schilderijen uit deze tijd zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.
 
      
  Pablo Picasso         Ma Jolie                1911      Georges Braque      De Portugees          1911  
 
 
Het analytisch kubisme valt samen met de retrograde Venus conjunct Saturnus op 19 mei 1881, welke datum correspondeert met het jaar 1910.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
  
Synthetisch kubisme 1913 - 1920
 
Na 1913 gaat Picasso er toe over om de voorstellingen te maken met de karakteristieke omtreklijnen van de objecten. Hij gebruikte hiervoor bestaande materialen, die hij in een collage samenbracht. Voorstellingen van violen en gitaren worden herleid tot de kleur en de textuur van het collage-materiaal.
 
Het synthetisch kubisme valt samen met de conjunctie tussen Venus en Saturnus op 5 juni 1881, welke datum correspondeert met het jaar 1914. Vanaf dit tijdstip verwijdert Venus zich van Saturnus. Het aspekt loopt verder af.
Toch zien we dat Picasso jaren later deze manier van vormgeven met gemak gebruikt in nieuwe werken.
We kunnen dan ook concluderen, dat een eenmaal plaatsgevonden aspekt een vermogen heeft doen ontwikkelen, dat daarna naar believen steeds opnieuw kan worden gebruikt.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
             
            Pablo Picasso           Deux Femmes courant sur la plage            1922
 
Periode 1918 -1924: klassieke periode
 
In 1917 gaat Picasso naar Rome, waar hij dekors en kostuums ontwierp voor een Russisch Ballet.
In Rome verdiepte Picasso zich in de klassieke kunst. De schilderijen uit deze periode doen denken aan de stijl van de Renaissance en het neo-classicisme.
 
De klassieke periode in het werk van Picasso rond de jaren 1920 zien we terug in een conjunctie tussen Venus en Jupiter, op 20 juni 1881, welke datum correspondeert met de jaren rond 1920.
 
Jupiter aspekten zien we vaak optreden in het werk van beeldhouwers, in het werk van Picasso zien we overeenkomsten met een beeldhouwwerk in de plastisch vormgegeven figuren.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Periode 1916 - 1924: het theater
 
Een ontmoeting met Cocteau in 1915 bracht Picasso ertoe om te gaan werken voor he theater. Cocteau stelde hem voor om decors en kostuums te ontwerpen voor het ballet Parade, dat op 18 mei 1917 in Parijs in première ging.
Daarop volgden meerder stukken.
 
.......wordt nog verder aangevuld.........
 
 
 
                         
 
                  Picasso, Portret van Igor Strawinsky, 14 mei 1920
 
Tekeningen
 
In de tussentijd ontstaan de vele tekeningen van zijn vrienden en kunstenaars, komponisten, en musici.
 
...........wordt nog verder uitgeschreven ..............
 
In de jaren rond 1920 zien we in de prenatale ontwikkeling van Picasso een conjunctie tussen Mars en Saturnus, op 6 juli 1881.
Mars heeft altijd te maken met een tekenachtig stijl, welke hier wel heel letterlijk tot uiting komt in de vele tekeningen die Picasso maakte van zijn vrienden, kunstenaars, schrijvers, komponisten.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Periode 1924 - 1929: Surrealisme
 
In 1923 kwam Picasso in contact met André Breton. Afbeeldingen van schilderijen van Picasso werden op tentoonstellingen en in publicaties getoond. Picasso heeft zichzelf nooit een surrealist willen noemen.
 
In 1928 verscheen het Minotaurus-motief in zijn werk. Het is geïnspireerd door een werk van Francisco Goya, genaamd 'Tauromaquia', uit 1815. Het toont de samenhang tussen sexualiteit, geweld en dood.
 
Het surrealisme zijn we al eens tegengekomen in de bespreking van een generatie kunstenaars uit de jaren 1890 tot 1900. Deze generatie had een conjunctie tussen Neptunus en Pluto, welke we hebben omschreven als een verbeelding (= Neptunus) dat aan de macht (= Pluto) kwam. Kijk daarvoor verder bij:
 
 
 
 
 
....... deze tekst wordt op dit moment verder aangevuld ......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl