vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
                    
In het onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur in de beeldende kunst is het werk van Edvard Munch een interessant voorbeeld. Uit het onderzoek is gebleken dat 'vormkrachten' in de prenatale ontwikkeling van kunstenaars van invloed is op de stijlontwikkeling. Deze 'vormkrachten' hebben we in verband kunnen brengen met planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling.

We bespreken de volgende onderwerpen:
 
  - het expressieve werk in de eerste levenshelft
  - aangegeven door de vele aspekten met Uranus
  - en de terugkeer tot een vorm van realisme 
  - gekenmerkt door aspekten met Saturnus
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
Prenatale ontwikkeling en progressies
 
De conjuncties met Uranus en Saturnus
 
Het eerste wat opvalt zijn de vele Uranus-aspekten in het begin van de prenatale ontwikkeling, links in het overzicht. 
Hierin ligt de basis voor het expressieve werk dat Munch in de jaren 1890 tot 1900 maakte.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27.5 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
 
Het tweede opvallende element is het voorkomen van Saturnus-aspekten in de prenatale ontwikkeling voor de tweede levenshelft. Gevolgd door een aantal Jupiter-aspekten. Deze aspekten verwijzen naar de crisis, waarin Munch terecht kwam en de verandering van thematiek in zijn schilderkunst.
 
In de progressieve aspekten zien we een afwisseling van Venus- en Mars-aspekten.
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één levensjaar. De progressieve data en leeftijd staan rechts vermeld.
 
 
             
 
 
De verschillende Uranus-aspekten in het begin van de prenatale ontwikkeling van Edvard Munch vallen samen met belangrijke momenten in zijn biografie.
 
In 1869 overlijdt zijn moeder aan de tering. Op dat moment heeft Munch een conjunctie tussen Mars en Uranus (7 april 1863).
 
In 1876 overlijdt zijn zusje, ook aan de tering, waarna nog een zusje overlijdt als gevolg van krankzinnigheid. Dit moment valt samen met een conjunctie van Venus met Uranus (4 mei 1863).
 
Een jonger zusje nam het huishouden over. En dit meisje gaf aan, dat angsten, als je daarover schrijft of tekent, aan kracht verminderen. Zo moedigde ze Edvard aan om te gaan schrijven en tekenen. Zijn hele jeugd heeft Munch veel getekend.
 
In 1880 besluit Munch om zijn ingenieursstudie op te geven, en wordt schilder. Het valt samen met een conjunctie tussen Mercurius en Uranus (op 18 mei 1863).
 
In 1886 bezoekt Munch Parijs, en ziet daar het werk van Monet en andere impressionisten, waarop hij, in 1887, heel bewust, zijn expressionistische thema's begint. Dit moment valt samen met een conjunctie van Mercurius en de Zon met Uranus (11 en 15 juni 1863).
 
In de herfst van 1892 vindt dan de geruchtmakende tentoonstelling plaats, met zijn expressieve werken. Opnieuw zien we een conjunctie met Uranus, voor een derde maal met Mercurius (5 juli 1863).
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
De schilderijen van Munch
 
We laten een aantal van de expressionistische schilderijen zien, waarin hij zich ging toeleggen op het uitbeelden van menselijke emoties, als angsten, onzekerheden, ziekte, dood, de liefde, religieuse obsessies, in schrille kleuren en een expressieve lijnvoering. Zijn werk werd introverter, meer en meer gedomineerd door pessimisme en angst.
 
 
 
      Edvard Munch                                       De Schreeuw                                          1893
 
 
                                
                                 Edvard Munch              Madonna                         1893
 
 
                          
                          Edvard Munch                        De Dood                                 1895
 
 
                                 
                                  Edvard Munch         Madonna (Conceptie)          1895
 
 
                    
                     Edvard Munch                             Jalousie                                       1896
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tussen 1893 en 1895 ontstond de kern van Munch uitdrukkingswereld, met werken als: "De Stem", "Madonna", "Vampir", "Melancholie", en de "Schreeuw".

 
 

                  Edvard Munch, 12 december 1863, Adalsbruk, Noorwegen
 
 
In deze periode liepen Neptunus en Pluto conjunct over de Uranus in de geboortehoroskoop van Munch, in Tweeling. De Neptunus-Pluto conjunctie valt samen met het ontstaan van het Symbolisme in de schilderkunst. Deze stroming hebben we uitgebreid beschreven in een rubriek over het Symbolisme.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rond de eeuwwisseling was Munch een bekend kunstenaar. Vooral in Duitsland, waar hij sinds zijn eerste tentoonstelling in Berlijn in 1892 vnl. woonde, vond zijn werk weerklank. Zijn leven werd echter steeds chaotischer en in de winter van 1908/1909 trok hij zich terug in een Deens rusthuis om na te denken over zijn leven. Daarna vestigde hij zich in Noorwegen.
 
Het omvangrijke werk dat in deze tweede fase van zijn kunstenaarschap is ontstaan, mist de intensiteit van zijn vroegere werk. De uitbeelding van persoonlijke wanhoop heeft plaats gemaakt voor optimistischer en algemenere onderwerpen, als landschappen, arbeiders, kinderen.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Deze fase wordt in de prenatale ontwikkeling aangegeven door de vele aspekten met Saturnus en met Jupiter. Saturnus staat dan voor een meer realistische weergave, met meer alledaagse onderwerpen, en de Jupiter maakt het werk meer positief, meer optimistisch.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Van deze fase in het werk van Munch laten we enkele werken zien.
 
 
             
                  Edvard Munch                         Winter in Kragero                               1912
 
              
                   Edvard Munch                       Werkers in de sneeuw                         1913
 
                    
                    Edvard Munch                      Houthakker                           1913
 
             
                   Edvard Munch                                Hooien                                         1916   
 
             
                  Edvard Munch                  De Schilder en zijn Model                  1919-1921
 
                        
                                 Edvard Munch                Zelfportret                1940
 Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl