vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
 
                           Courbet, Zelfportret, de wanhopige,1843-1845
 
 
Het werk van Gustave Courbet was een reaktie op het classicisme en op de romantiek van Delacroix.
Het is revolutionair door zijn realisme, het werk is groot van formaat en het laat de gewone, alledaagse gebeurtenissen zien, als een begrafenis.

"bataille réaliste"
 
Courbet ontketende zijn "bataille réaliste" in 1855, toen zijn inzending voor de jaarlijkse Salon was geweigerd.
Hij hield daarop een eigen tentoonstelling onder het motto: "Le Réalisme".

 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Deze ontwikkeling in de kunst kunnen we terugvinden in een aantal factoren.
Progressieve planeetstanden voor het jaar 1855 geven dat aan.
Rond 1855 spelen een aantal transits (= actuele planeten) een belangrijke rol.
 
Gustave Courbet, werd geboren op 10 juni 1819, in Ornans, Frankrijk.
In 1855 stond de progressieve Mars exakt op de Ascendant.
Courbet ontketende zijn "bataille réaliste".


 
 
 
 
 
In 1855 lopen een aantal planeten als transits over de Ascendant van Courbet. Zie daarvoor onderstaande schema.
 
In dit overzicht zien we dat in de jaren 1850 tot 1860 veel planeten in het teken Stier liepen. In het jaar 1855 waren er conjuncties tussen de Zon, Mars, Uranus en Pluto op de Ascendant van Gustave Courbet
 
In 1855 werden 2 schilderijen van Courbet geweigerd. Courbet trok toen de andere 11 schilderijen terug, die wel geaccepteerd waren. En hij richtte een eigen tentoonstellingstent op, waarin hij 40 werken liet zien, waaronder de twee geweigerde schilderijen: "Un enterrement à Ornans" uit 1850, en "L'Atelier du peintre" geschilderd in 1855.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werken van Gustave Courbet
 
 
    Gustave Courbet               Begrafenis te Ornans            663 x 314 cm           1849-1850
 
 
 
 
 Gustave Courbet                        L'Atelier du peintre,   598 x 361 cm                         1855  
 
 
 
Twee jaar eerder, in 1853, had Courbet ook al een schandaal veroorzaakt met zijn schilderij "Les Baigneuses" (Baadsters). Hij beeldde daarin twee vrouwen af, levensgroot, gezet, niet geïdealiseerd. Het publiek was geshockeerd.
 
 
                        
   Gustave Courbet      Baigneuse, baadster, 227 x 193 cm       1853
 
 
 
         Gustave Courbet                    Bonjour, Monsieur Courbet                                1854
 
 
 
Salon des Réfusés
 
In het jaar 1863 werd het werk van Courbet en enkele andere schilders opnieuw geweigerd in de officiële Salon. Het protest was zo groot dat keizer Napoleon III een speciale, gelijktijdige tentoonstelling liet inrichten met de geweigerde schilderijen, de "Salon des Réfusés".
Onder de schilderijen was het bekende schilderij van Edouard Manet, het "Déjeuner sur l'Herbe".
 
 
 
De grens van het aanvaardbare
 
Het werk van Courbet zocht de grens op van het aanvaardbare, getuige onderstaande schilderijen. Het schilderij "L'Origine du monde", uit 1866, zou nooit geëxposeerd worden, pas in 1988 werd het voor het eerst getoond.
Het schilderij "Le Sommeil" (de Slaap) eveneens uit 1866, werd in 1872 tentoongesteld bij een kunsthandel in Parijs, en op last van de politie verwijderd uit de tentoonstelling.
 
 
 
                  Gustave Courbet                           Femme                                           1861
 
 
 
 
                     Gustave Courbet                              Femme nue couchée                                 1862
 
 
                                
 
 
 
 
                                Courbet               L'origine du monde                  1866
 
 
 
 
           Gustave Courbet                                 Le sommeil                                              1866
 
 
 
 
De Parijse Commune van 1871 
 
Gedurende de Parijse Commune van 1871 nam Courbet deel aan akties. Eén van zijn voorstellen was, om de "Colonne Vendôme" omver te halen en te verplaatsen.
Courbet werd daarvoor later veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf en een boete van 500 francs.
In 1873 werd besloten om de "Colonne Vendôme" weer op te richten. De kosten zouden worden verhaald op Courbet. Om zijn schulden te ontlopen moest Courbet vluchten naar Zwitserlsand, waar hij tot aan zijn dood in 1877 heeft moeten verblijven.
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
We laten hieronder het overzicht zien van de prenatale ontwikkeling van Gustave Courbet. Met daarin rechts de progressies, met Mars conjunct Mercurius en conjunct de Ascendant voor het jaar 1855.
 
Verder zien we een rijke verzameling planeetaspekten gedurende de hele prenatale ontwikkeling (links).
 
Vóór het jaar 1855 zien we een een groot aantal aspekten met Uranus, Neptunus en Jupiter, dat verwijst naar de baanbrekende (= Uranus) inzet van Courbet om te komen tot een nieuwe stijl, het Realisme.
 
In de periode nà 1855 spelen de conjuncties met Saturnus en Pluto, dat wijst op de weerstanden die de werken van Courbet opriepen, en ook de politieke aspiraties (= Pluto) van Courbet ten tijde van de Commune in 1870, met de gevolgen daarop, veroordeling, verbanning (= Saturnus).
 
En als laatste, de Zonsverduistering voor het jaar 1877, het jaar waarin Courbet komt te overlijden.
 
 
 
 
 
 
Generatie van Courbet en Daubigny en Jongkind
 
In het onderstaande schema zien we dat Courbet werd geboren in een tijd dat het Classicisme, met schilders als Ingres en David. Het werd opgevolgd door een actuele stroming die we kennen onder de naam: Romantiek.
 
Een belangrijk schilderij uit die tijd, was het "Vlot van Medusa" van Gericault, dat algemeen wordt gezien als het begin van deze stroming. Het geeft een eigentijds realisme weer van een schipbreuk voor de Afrikaanse kust, waarin een aantal zeelieden wist te overleven op een vlot. Gericault liet dat vlot nabouwen in zijn atelier op aanwijzingen van één van de overlevenden. Gericault liet het schilderij in 1819 zien op een tentoonstelling in Parijs.
 
Het is opmerkelijk dat in deze periode een aantal schilders werd geboren, die later het Realisme en de School van Barbizon zullen gaan vestigen.
 
 
 
 
 



Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl