vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
 
 
                      Vincent van Gogh                  Het Gele Huis                                1888
 
 
In het onderzoek naar vorm- en kleurkwaliteiten in de beeldende kunst is het werk van Van Gogh het vierde voorbeeld.
Deze vorm- en kleurkwaliteiten zijn terug te voeren op 'vormkrachten' tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens, een kunstenaar, in dit geval Vincent van Gogh.
Deze 'vormkrachten' zijn vervolgens te benoemen in de planeetconjuncties, die tijdens de prenatale ontwikkeling hebben plaatsgevonden.
 
In de voorbeelden van Picasso, Kandinsky en Mondriaan waren de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling de belangrijkste faktoren in de daar beschreven artistieke ontwikkeling.
 
In het voorbeeld van Vincent van Gogh zien we dat naast de planeetaspekten in de prenatale ontwikkeling er ook planeetaspekten zijn in de zgn. progressie, dus volgend op de geboorte van Van Gogh. En deze planeetaspekten zijn, in het voorbeeld van Van Gogh, aan elkaar tegengesteld, het betreft nl. Jupiter-aspekten in de prenatale ontwikkeling en Saturnus-aspekten in de progressieve ontwikkeling.
 
Het werk dat Vincent van Gogh maakte in het zuiden van Frankrijk, in de Provence, laat een opvallend kleurgebruik zien. Op veel van zijn doeken zien we een kontrast tussen de koele en de warme kleuren, de blauwe en de gele kleuren, hierboven en onder staan een paar voorbeelden afgebeeld. Het zijn allemaal schilderijen uit het jaar 1888, en later.
 
 
We gaan deze bijzonderheden beschrijven en verduidelijken:
  - in een korte biografische schets
  - makrokosmische elementen
  - schilderijen als illustratie
 
      
     Vincent van Gogh, Brief 399, met schets Aardappeleters, Nuenen, april 1885
 
 
Vincent van Gogh
 
Vincent van Gogh werd geboren op 30 maart 1853 in Zundert. Vier jaar later werd zijn broer Theo geboren, waarmee hij een jarenlange correspondentie onderhield, vanaf 1872.
 
Levensloop
 
In 1869 ging Van Gogh werken bij de kunsthandel Goupil in Den Haag. In de jaren die volgen werkte hij voor deze kunsthandel ook in Londen en in Parijs.
In 1875 leefde hij volkomen geïsoleerd, nam ontslag en werd hulponderwijzer in Engeland. Bestudeerde de bijbel en bereidde zich voor op een theologische studie, hij wilde predikant worden, net als zijn vader. In 1878 werkte hij als lekenevangelist in de Belgische mijnstreek. De armoede waarin mensen daar leefden, trof hem zo, dat hij zijn eigen bezittingen weggaf. In 1879 werd hij op grond van zijn fanatisme ontslagen.
 
 
               
    Den Haag 1882 Spittende boer              Nuenen 1884 De wever aan zijn getouw
 
 
Schilderkunst
 
In de zomer van 1880 werd Vincent van Gogh zich bewust van zijn roeping. Hij wil kunstschilder worden. Hij maakte schetsen van mijnwerkers en kopieën naar Millet. Tot 1885 verbleef hij in Brussel, Zundert, Den Haag, Drente en Neunen. Hij kreeg lessen van Anton Mauve. Zijn motieven vond hij om zich heen, boeren op het land, interieurs met weefgetouwen, voorstudies voor de Aardappeleters.
 
 
              
               Vincent van Gogh                 Zelfportret                           Parijs, 1887
 
 
In 1885, na de plotselinge dood van zijn vader, vertrok hij in 1885 in november naar Antwerpen, en in februari 1886 naar Parijs. Hier werkte hij korte tijd op het atelier Cormon, maakte daar kennis met Toulouse-Lautrec en Emile Bernard.
Het zien van het werk van de impressionisten beïnvloedde zijn eigen kleurgebruik.
In het voorjaar van 1888 vertrok Van Gogh naar Arles, in de Provence. Hier ontstond in enkele jaren zijn mooiste werken, als De Zonnebloemen, De Oogst, La Berceuse.
In november 1888 kwam Gauguin bij hem wonen, ze werkten twee maanden samen, maar het liep uiteindelijk uit op een ruzie.
Vincent van Gogh leed aan manisch-depressieve periodes. In 1889 liet hij zich vrijwillig opnemen in het Asyl St. Paul in St, Rémy-en-Provence. Hij bleef ook hier schilderen.
In 1890 vertrok hij naar Parijs, en daarna naar Auvers-sur-Oise, naar dokter Gachet, bevriend met andere schilders, om zich door hem te laten behandelen. In Auvers werkte Van Gogh ook verder.
Op 27 juli 1890 trachtte hij zich van het leven te beroven. Hij overleed op 29 juli 1890.
Een half jaar later overleed zijn broer Theo, op 21 januari 1891. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prenatale ontwikkeling en progressieve ontwikkeling
 
Zoals we in het werk van Picasso gezien hebben, wordt in dat werk de kleur blauw en geel/roze gebruikt in opeenvolgende periodes, die we verklaard hebben met het voorkomen van conjuncties tussen de Zon met Saturnus en de Zon met Jupiter tijdens de prenatale ontwikkeling van Picasso. Het na elkaar voorkomen van deze conjuncties laat dan een overgang zien van de blauwe periode in de roze periode.
 
Bij Vincent van Gogh komt dat op een andere manier voor. We laten een overzicht zien van de prenatale ontwikkeling van Van Gogh (links), beginnend op 30 juni 1852, en de progressieve aspekten (rechts). 
 
 
Bij Vincent van Gogh zijn ook conjuncties tussen de Zon met Saturnus en met Jupiter, als bij Picasso. Echter, niet na elkaar, maar tegelijkertijd, en ook nog eens in oppositie met elkaar.
In de prenatale ontwikkeling van Van Gogh, aan de linkerkant in bovenstaand schema weergegeven, zien we de conjunctie tussen de Zon en Jupiter, in Schorpioen, en tegelijkertijd, als progressief aspekt, rechts weergegeven, een conjunctie tussen de Zon en Saturnus, in Stier.
Deze oppositie geeft aardig weer in welk spanningsveld Van Gogh leefde en werkte. Deze oppositie tussen Jupiter en Saturnus komt tot uitdrukking in het gebruik van de kleuren geel en blauw, naast elkaar in één schilderij.
 
Deze tegenstelling wordt verder beschreven in de uitwerking van de Jupiter-Saturnus cyclus .
 
We zien verder, dat in latere schilderijen de kleur blauw gaat overheersen. De conjunctie van de Zon met Saturnus krijgt dan de overhand, gevolgd door een conjunctie tussen Venus en Saturnus.
 
In 1980 bracht de BBC een tv-serie uit met de titel "De schok van het nieuwe", het werd ook als boek uitgegeven. De schrijver Robert Hughes behandelt daarin het begin van de 'moderne' kunst in de periode 1880
tot 1914. Kunstenaars zochten naar nieuwe vormen van expressie, naar geestelijke waarden achter de visuele werkelijkheid. Over de schilderijen van Vincent van Gogh zegt Robert Hughes het volgende: 
 
" .....Het makrokosmische weerspiegelt zich in het mikrokosmische, dat zich op zijn beurt herhaalt in de bewegingen van de kwast."
 
De strekking van deze opmerking komt verrassend overeen met de uitspraken van Paracelsus en van Leonardo da Vinci. Robert Hughes doelde daarmee op de golvende lijnen in de cypressen, het landschap en het gebergte in de achtergrond. Deze golvende lijnen komen ook voor op het zelfportret uit 1889. Vincent van Gogh zag de groeikrachten in de natuur, in alles om hem heen. Je kunt zeggen dat Van Gogh helderziende waarnemingen had. De vraag blijft of hij dat zich bewust was.
 
        
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 
    

                      
 Enkele schilderijen
 
                           
           Vincent van Gogh                                   De Oogst                                            1888
 
 
 
             Vincent van Gogh              Provence, landschap met cypressen                      1888
  
 
        Vincent van Gogh          Zonnebloemen           1889
 
 
 
     Vincent van Gogh          Zelfportret            1889
 
 
 
      Vincent van Gogh           Sterrennacht                 1889
 
 
                             
             Vincent van Gogh       Zelfpoertret      1889
 
 
 
                Vincent van Gogh        Les Alpilles             1890
 
 
 
              Vinent van Gogh                      Korenveld met kraaien                                       1890
 
 
 
          Vincent van Gogh       Les Vessenots          1890
   
 
 
 
 
De onderzoekgegevens blijven het eigendom van        Eg Sneek ©1982 / 9 februari 2010
 
 
 
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl