vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
       
                Odilon Redon                   Rode boot met een blauw zeil                     1907
 
 
In het onderzoek naar planeetkwaliteiten in de beeldende kunst hebben we in de schilder Odilon Redon een voorbeeld gevonden, met veel conjuncties van Zon, Mercurius, Venus en Mars met de planeten Uranus, Neptunus en Pluto in de prenatale ontwikkeling.
 
Redon wordt gezien als een voorloper van het Symbolisme, de stroming waarin Uranus, Neptunus en Pluto ook een grote rol hebben gespeeld, lees daarvoor verder: Symbolisme
 
Hieronder geven we een overzicht van deze aspekten in de prenatale ontwikkeling van Redon.
 
 
Redon en Monet, een vergelijking
 
In dit onderzoek hebben we ook Redon kunnen vergelijken met Monet. Beide schilders zijn nl. geboren in hetzelfde jaar, en hebben veel planeten op nagenoeg dezelfde plaats in de Dierenriem.
 
Odilon Redon werd geboren op 20 april 1840, en Claude Monet op 14 november 1840.
 
De overeenkomst tussen deze twee schilders is het impressionisme, maar met één duidelijk verschil. Bij Monet is het een "impressionisme van het oog". Bij Redon is dat het "impressionisme van de ziel".
 
Gaat het bij Monet om de indrukken van de uiterlijke wereld. De voorstelling van vooral landschappen wordt als een impressie weergegeven. Het accent ligt vooral op de manier van schilderen.
 
Bij Odilon Redon, gaat het om de indrukken van een binnenwereld, de wereld van de fantasie, van de dromen, waarin de voorstelling het onwaarschijnlijke, het onzichtbare zichtbaar maakt.
 
Er is tussen beide schilders nog een overeenkomst. Beiden hebben in de aanloop van hun werk getekend. Monet tekende aanvankelijk karikaturen, waarbij het accent lag op de lijn, op de vorm. Monet is daarna vrij snel overgegaan op het schilderen van landschappen. Odilon Redon tekende vooral met houtskool, en met lithografisch krijt. Het accent lag daarin op het licht-donker, op de toon. Redon heeft deze manier van werken lange tijd gebruikt om zijn thema's uit te beelden. Tussen 1890 en 1900 gaat hij ertoe over om kleur te gebruiken, eerst met pastelkrijt, later ook met olieverf.
 
 
Prenatale ontwikkeling en progressies
 
In het onderstaande overzicht zien we de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van Redon (links) en de progressies (rechts).
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
 
In de progessies staat elke dag na de geboorte voor één levensjaar. De progressieve data en leeftijd staan rechts genoteerd.
 
Het vroege werk wordt bepaald door de aspekten met Saturnus in de prenatale ontwikkeling, vooral de Zon conjunct Saturnus. We zien nauwkeurige tekeningen met een sterk licht-donker, precies wat we in het kunstonderwijs gezien hebben bij leerlingen.
 
In de prenatale ontwikkeling van Odilon Redon zien we in de tweede levenshelft een groot aantal conjuncties met Neptunus, Uranus en Pluto. 
Vanaf 1890 treden deze conjuncties op. De eerste belangstelling voor zijn werk komt uit literaire kringen, van symbolistische schrijvers en dichters. Wanneer het Symbolisme in de schilderkunst is doorgedrongen, vindt Redon gelijkgestemden in de kring van de Nabis. Deze groep Symbolisten, waaronder Gauguin, Bernard en Denis, beschouwt de veel oudere Redon als een voorloper.
We hebben in de beschrijving van het Symbolisme al uitvoerig de planeetkwaliteiten van Neptunus en Pluto besproken. Bij Redon is deze kwaliteit manifest aanwezig in zijn prenatale ontwikkeling. Bij Redon komt de verbeelding (= Neptunus) letterlijk aan de macht (= Pluto). In de verbeeldingswereld van Redon is alles mogelijk. Hij geeft extra uitdrukking (= Uranus) aan zijn belevingswereld door het gebruik van kleur.
 
 
 
 
 
    De gedroomde werkelijkheid van Odilon Redon.
 
 
                        
                                Odilon Redon       Een gnoom, aardgeest           1875
 
 
                       
                        Odilon Redon               Oog-Ballon                      1882
 
 
De officiële Salon weigerde keer op keer de tekeningen van Redon te exposeren. Redon ging er toe over om zijn werk door middel van de lithografie (=steendruk) toegankelijk te maken voor een breder publiek. In 1879 ontstond zijn eerste album "Dans le rêve" met 10 litho's in een oplage van slechts 25 exemplaren.
"Dans le rêve" kan gelezen worden als een verhaal dat gaat over het idee van evolutie. Redon verkeerde regelmatig in esoterische kringen. Hij was bekend met denkbeelden waarin de mens zich aan het materiële lichaam moet ontworstelen om zijn ontwikkeling te voltooien. Verschillende titels van de litho's verwijzen naar deze ontwikkeling. We laten enkele voorstellingen hieronder zien.
 
 
 
                        
                                 Odilon Redon             Dans le rêve                    1879
 
 
                      
                                      Odilon Redon                Eclosion, Ontluiking
 
                               Het "ontluiken" van menselijk leven in een bol, een ei.
                               In de verte boven de horizon zweven gelijksoortige
                               bollen op grote afstand van elkaar.
 
 
                        
                                  Odilon Redon                   Germination, Ontkieming
 
                         Een "ontkiemend" leven, een ontwikkeling van een embryonaal
                         bestaan in de richting van individuele bewustwording.
 
 
                        
                               Odilon Redon                     La Roue, Het Rad
 
                                 Het mythische Rad van Fortuin, dat eeuwig ronddraait.
                 
 
                        
                                  Odilon Redon                   Le Joueur, De Gokker
 
                                          De mens die niet ontkomt aan zijn lot.
 
 
                       
                              Odilon Redon                       Vision, Visioen
 
                                            Een vooruitblik op wat komen gaat.
 
 
                      
                           Odilon Redon     Triste montée, Droevige Klim
 
                                        Een verbeelding van de ziel die opstijgt,
                                        zijn lichaam heeft verlaten.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vanaf 1890 gaat Redon kleur gebruiken, eerst met pastelkrijt, later ook met olieverf. In de prenatale ontwikkeling zien we op dat moment de conjuncties met Neptunus, Uranus en Pluto. De "macht van de verbeelding" (Pluto en Neptunus) krijgt extra "uitdrukkingskracht" (Uranus) in het gebruik van kleur. Van deze fase in het werk van Odilon Redon laten we hieronder enkele voorbeelden zien.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                  
                        Odilon Redon                     De Cycloop                               1898
 
 
              
               Odilon Redon                  Vrouw slapend onder een boom                  1901
 
 
              
               Odilon Redon                       Bloemen-Wolken                                     1903
 
 
                              
                               Odilon Redon                   Buddha                        1905
 
 
           
                Odilon Redon                      Het Vierspan van Apollo                           1910
 
 
                
                Odilon Redon                              De Rode Sfinx                                    1912
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hieronder plaatsen we de geboortehoroskoop van Odilon Redon, waarin we een aantal elementen willen toelichten.
 
De conjunctie tussen de Maan en Saturnus kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van het licht-donker en zijn voorkeur voor het tekenen, zoals we dat ook gezien hebben in het werk van leerlingen in het kunstonderwijs.
 
De Zon conjunct Mars geeft vaak een tekenachtige stijl, in zijn litho's, en in zijn pastels.
 
Vanaf 1874 loopt de transit Neptunus over deze Zon Mars conjunctie in het teken Stier.
Meer te lezen daarover in:
 
 
Redon begint dan met het verbeelden van zijn innerlijke wereld. In 1879 komt Redon met zijn eerste lithografische album: "Dans le rêve".
 
 
 
 
 
........deze tekst wordt nog verder uitgewerkt...........
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl