vorm- en kleurkwaliteiten in de kunst
een fenomenologisch onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
 
     
           
                  Claude Monet                       L'impression, le soleil levant                                 1873
 
 
In het onderzoek naar het vorm- en kleurgebruik in de beeldende kunst is gebleken, dat de schilderijen van Monet worden gekenmerkt door de 'vormkracht' van de planeet Neptunus in de zgn. 'progressieve aspekten'. Daarnaast zijn er ook tijdsfactoren aan te wijzen, die van betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van het Impressionisme als kunststroming.
 
 
Het ontstaan van het Impressionisme
 
Twee elementen spelen een rol in het ontstaan van het impressionisme.
 
Het ene is de tijdgeest, waarin de planeet Neptunus zijn invloed deed gelden. Neptunus liep vanaf 1874 in het teken Stier, dat gezien wordt als het schilderteken. De impressionistische, sferische manier van schilderen is een karakteristiek van de planeet Neptunus.
Neptunus liep van 1874 tot 1889 door het teken Stier. Het is precies in deze periode dat de 8 tentoonstellingen van impressionisten plaatsvonden. De eerste in april 1874 en de laatste in mei 1886.
 
We hebben deze Neptunus-kwaliteit verder uitgewerkt in het Impressionisme en de Planeten in Stier.
 
Het tweede element wordt natuurlijk gevormd door de schilders zelf, en Monet is daarin een sleutelfiguur geweest. In de progressies zien we in het jaar 1872 de planeet Venus het teken Aquarius binnenlopen, en gaat daarin een conjunctie maken met de planeet Neptunus. Dat doen de Zon en Mercurius ook. Zo heeft Monet zijn hele leven lang aspekten met Neptunus. Daarnaast zien we aspekten met Saturnus en met Jupiter. Saturnus geeft in deze voorbeelden aan een aandacht voor de zichtbare werkelijkheid. Monet heeft altijd naar de natuur gewerkt. Jupiter kom je bij veel impressionisten tegen, en kan in verband worden gebracht met de levende natuur, landschappen, mensen, dieren.
 
Een bijzonder element is het feit dat Monet in zijn jonge jaren vooral heeft getekend. Hij was 15 jaar en maakte karikaturen van bekende stadsgenoten in Le Havre. Hij kon zijn werk tentoonstellen in de etalage van een bekende winkel in de Rue de Paris. Het was een genoegen om daar te gaan kijken en te raden wie er allemaal werden afgebeeld. Monet kreeg ook opdrachten en in 3 jaar tijd maakte hij meer dan 100 karikaturen, en verdiende daarmee 2000 francs. Deze tekenkwaliteit in het werk van Monet wordt in de prenatale ontwikkeling aangegeven door een conjunctie tussen de Zon en Mars. Deze Zon-Mars conjunctie hebben we in het beeldende werk van leerlingen vaak aangetroffen in een voorliefde voor tekenen en het maken van karikaturen.
Dezelfde conjunctie hebben we gezien bij Odilon Redon, in combinatie met Saturnus aspekten leverde dat de zgn. "noirs", houtskooltekeningen met veel accent op het licht-donker.
 
 
Prenatale ontwikkeling en progressies
 
Hieronder een overzicht van de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling (links) en de progressies (rechts) van Claude Monet.
 
De prenatale ontwikkeling bestaat uit 10 "Maan"maanden, die in relatie kunnen worden gebracht met de daaropvolgende levensloop.
Eén "Maan"maand (een maanomloop = 27 dagen) komt overeen met 7 jaren in de levensloop.
 
In de progressies staat elke dag na de geboorte voor één levensjaar. De progressieve data en leeftijd staan rechts genoteerd.
 
 
Conjuncties met Neptunus in de progressies
 
Vanaf 1872 zien we dat de progressieve Venus het teken Aquarius in loopt, en daar conjunct gaat lopen met Neptunus, in de jaren rond 1881. Mercurius en de Zon maken dezelfde aspekten met Neptunus in de jaren 1907 tot 1921.
Neptunus hebben we gezien in de bespreking van het Impressionisme als een planeetkwaliteit, dat in de voorstellingen terug te vinden is in het sferische, het vormoplossende kleurgebruik. Details vervagen in een spel van kleurtoetsen, alsof het door een mist heen gezien wordt. Het komtdaardoor heel schetsmatig over.
 
 
 
 
 
Geboortehoroskoop
 
Monet werd op 14 november 1840 geboren, de tijd is niet bekend. De planeten staan berekend voor 12 uur, de Ascendant ontbreekt.
 
Monet had een Venus conjunct Saturnus. Dit aspekt zijn we vele malen tegengekomen in het kunstonderwijs bij die leerlingen die uitstekend naar de waarneming konden tekenen en die ook een voorliefde hadden voor het karikatuurtekenen. Beide eigenschappen zien we ook bij Monet optreden.
In zijn jonge jaren tekende hij de burgerij in zijn geboortestad in trefzekere karikaturen, welke hij tentoonstelde en ook verkocht.
 
Een tweede opvallend aspekt is de Zon conjunct Jupiter. Dit aspekt zien we veel optreden bij de schilders van het impressionisme. Deze schilders hadden allemaal de 'levende natuur' als onderwerp.
 
......wordt nog verder uitgewerkt ........
 
 
        
 
 
 
 
De tekeningen en schilderijen van Claude Monet
 
     tekeningen worden nog bijgevoegd, daar wordt aan gewerkt.......
 
 
 
      
      
       Claude Monet                                       La Grenouillère                                                  1869
 
 
 
      
       
       Claude Monet                           Zeilwedstrijd bij Argenteuil                                1872
 
 
 
 
       
     
       Claude Monet                        L'impression, le soleil levant                                    1873
 
 
 
Het bovenstaande schilderij werd getoond op de eerste tentoonstelling van een groep schilders in het atelier van de fotograaf Nadar, op de Boulevard des Capucines 35, in Parijs, op 15 april 1874. Een kunstcriticus gaf naar aanleiding van dit schilderij de groep schilders de naam "impressionisten".
 
 
 
      
            
       Claude Monet                                        Argenteuil                                              1875  
 
 
 
 
       
      
        Claude Monet                                  Atelier op het water                                    1875
 
 
                     
                      Claude Monet                   Boulevard des Capucines, detail                    1874
 
 
                
                 Claude Monet                             Tuin in Montgeron                                       1876
 
 
          
        Claude Monet                                          Cote d'Azur                                                1884
 
 
                
                 Claude Monet                       Landschap bij Giverny                              1886
 
 
                
                 
                  Claude Monet                         Mist op Waterloo Bridge                          1903
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
Lijst met albums
Beeldhouwers

Stijlen, vormen en materialen

Schilders

Stijlen, vormen en kleuren, materialen

Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl